آمریکا بازنده اصلی جنگ تجاری با چین است

سبزعلی پور در مناظرۀ رادیویی گفت: جنگ تجاری آمریکا به تدریج چالش هایی را برای آمریکا ایجاد خواهد کرد و قطعا این کشور بدون ضرر از این جنگ خارج نخواهد شد.

محمدرضا سبزعلی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص جنگ تجاری و اقتصادی بین آمریکا و چین، اظهار کرد: اکنون چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در دنیا مطرح است و در آینده نیز رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد و چه بسا از کشورهای قدرتمند اقتصادی حال حاضر نیز فراتر بروند.
وی افزود: رئیس جمهور آمریکا معتقد است که کشور چین نوعی دزدی تکنولوژی انجام داده است؛ به نوعی با سرقت تکنولوژی از آنها کالاهایی را تولید می کند و موجب بیکاری در آن کشور شده است پس باید تعرفه ها را افزایش داد تا در نهایت واردات کاهش بیابد تا شرکتهای داخلی آمریکایی بتوانند فعالیت بیشتری داشته باشند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: اکثر کارخانه های موجود در کشور چین آمریکایی هستند و با سرمایه گذاری آنها در این کشور تاسیس شده اند و بخش اعظمی از بدهی دولت آمریکا به کشور چین میباشد.
سبزعلی پور در پاسخ به این سوال که جنگ تجاری بین آمریکا و چین چه تاثیر بر اقتصاد ما خواهد داشت، بیان کرد: در ابتدا باید نقش اقتصاد ما در عرصه بین الملل بررسی شود و اینکه شرکتهای ما تا چه اندازه در تجارت جهانی فعال هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است و آمریکا و متحدانش از بازیگران اصلی این جنگ هستند، این امر موجب فاصله گرفتن شرکتهای تجاری از ایران شده است.
سبزعلی پور تصریح کرد: رئیس جمهور چین نیز مطرح کرده است که در زمان تحریم ها در کنار کشور ما بوده، اما پس از توافق برجام ایران به سمت کشورهای اروپایی کشیده شد و روابطش با چین کمرنگ تر شده بود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: با توجه به اینکه فعالیت شرکتهای تجاری در عرصه بین الملل چندان چشمگیر نیست، لذا از جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین متضرر نخواهند شد.
وی تصریح کرد: رفتار آرام و سیاست رئیس جمهور چین و دیپلمات های این کشور بصورت چراغ خاموش به تدریج چالشهایی را برای آمریکا ایجاد خواهد کرد و قطعا آمریکا بدون ضرر از این جنگ خارج نخواهد شد.
سبزعلی پور با بیان اینکه جنگ تجاری بین آمریکا و چین بر سایر کشورها از جمله کشور ما اثرگذار خواهد بود، گفت: این جنگ در حال برهم زدن نظم تجاری جهانی است و احتمال انحلال سازمان تجارت جهانی نیز قوت گرفته است./انتهای پیام

 

مشاهدۀ خبر در سایت رادیو گفتگو:

http://www.radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175100&n=270009

Leave a Comment