اخبار مرکز

کلاهبرداری شاخ و دم ندارد/ فروش گنجشک بجای قناری تخلف و جرم بزرگی محسوب میشود

در این میان کاملاً مشخص میباشد که عده ای فرصت طلب و سودجو از موقعیت موجود به نفع خود استفاده میکنند اما مقصر اصلی این روزها و این هرج و مرج ها و کلاهبرداریها، دولت و مسئولین دستگاههای نظارتی میباشند و بس!! زیرا دولت نباید...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب