اخبار ایران و جهان

ارقام احتمالی در بودجه ۱۴۰۱| قیمت نفت ۶۰دلار، نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان/ درآمد مالیاتی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان

خبرها حاکی است، بر اساس آخرین جمع بندی ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان فروش روزانه نفت ۱.۲ میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارزی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، درحالی دولت در...

اخبار مرکز

سازمان اکو شیر بی یال و دمی بیش نیست

انتقاد رئیس مرکز تجارت جهانی ایران از عملکرد ضعیف اکو چند سال پیش برای این سازمان بانکی تحت عنوان “بانک اکو” تعریف و تشکیل شد و مدیر عاملی هم از ایران برای این بانک انتخاب شد که متاسفانه در این سازمان سالها حقوقی...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب