اخبار ایران و جهان

دولت روحانی در ۴.۵ سال ۸۱۰ هزار میلیارد تومان نفت فروخت

درآمد ریالی فروش نفت از سال ۹۲ تا نیمه اول سال ۹۶ به بیش از ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق گزارش بانک مرکزی درآمد فروش نفت در سال های ۹۲ تا نیمه اول سال ۹۶ بیش از ۲۳۷ میلیارد و ۴۴۸...

اخبار مرکز

رشد بی رویه و سرسام آور نرخ دلار نابودی کامل اقتصاد را در پی دارد!!

سبزعلیپور: نابودی اقتصاد را متوقف کنید افزایش بی حساب و کتاب نرخ ارز میتواند همانند ویروس خطرناکی هر اقتصاد سالمی را به ورطۀ بحران و نابودی بکشاند، وقتیکه این ویروس اقتصاد سالم را نابود میکند پس ببینید با اقتصاد مریض و...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب