اخبار ایران و جهان

اخبار مرکز

حذف ۴ صفر، مشگل گشای مشکلات اقتصادی ایران نیست و بنوعی عوض کردن صورت مسئله میباشد.!!

 ((یادداشت اقتصادی)) لازم به تصریح است هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر کشوری دارای اسکناسهائی با صفر کمتری باشد پس وضعیت اقتصادی اش نیز بهتر و برتر از کشورهای دیگری که دارای اسکناسهای درشت میباشند باشد، چه بسا کشوری با...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب