اخبار ایران و جهان

حرف حساب حسن روحانی و هزینه ناکارآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی

ریاست محترم جمهوری به درستی گفت که اگر با شیوه گذشته بودجه نویسی می کردیم اداره کشور محال می شد، اما به هزینه ناکارآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت خود اشاره نکرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه سال...

اخبار مرکز

روزهای باقیمانده سال ۹۶ روزهای خوش و بره کشان مان است! مردم شادی کنند/ سال ۹۷ اشک همه در خواهد آمد!!

واکنش سبزعلیپور به بودجۀ تنظیمی ۹۷ دولت دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب