اخبار مرکز

افزایش نرخ دلار اقتصادی نیست/ کاهش نرخ دلار در راه است

پیش بینی رئیس مرکز تجارت جهانی ایران مهمترین خوراک تبلیغاتی که گرانی های اخیر برای عده ای بیکار و بدخواه بوجود آورده، این است که جناب آقای رئیسی را آماج حملات خود قرار دهند و جو را برعلیه دولت جدید ملتهب و اذهان عموم را...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب