اخبار ایران و جهان

«منشور اقتصاد در گام دوم» | تمرکز اقتصاد سیاسی دهه ۵۰ بر تحقق “عدالت” به شرط “طهارت”

امام خامنه‌ای در بیانیه «گام دوم انقلاب» با تمرکز بر دال متعالی “عدالت” و مبارزه عملیاتی با فساد، در یک منظومه پویای فکری؛ راهکاری روشن و سازگار با لزوم توجه به پیچیدگی‌های اقتصاد با حیات فرد و جامعه ارائه...

اخبار مرکز

مراكـز تجارت جهانـي منتخب