اخبار ایران و جهان

گرانترین ساختمان‌های جهان

برجهای “مرکز تجارت جهانی ” (World Trade Center) در نیویورک که پس از حمله تروریستی و فروریختن برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ ساخته شدند. برج اصلی و شماره یک (به نام برج آزادی) با ۵۴۱ متر بلند‌ترین ساختمان...

اخبار مرکز

دیروز قرار بود برجام مشکلات ما را حل کند اما امروز ما باید مشکلات برجام را حل کنیم!!

دوستان دولتمرد ما علی الخصوص شخص آقای روحانی همگی بر یک نکته تأکید و پافشاری داشتند و آنهم اینکه اجرای برجام همه مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی ایران را مرتفع و کشورمان را بهشت و مدینه فاضله خواهد کرد!! البته...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب