اخبار ایران و جهان

اخبار مرکز

آقای روحانی، چه کسانی بر سر راه دولت کارشکنی میکنند؟

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به سخنان امروز ریاست محترم جمهوری در دیدارشان با دولتمردان و استانداران واکنش نشان داد و در یادداشتی به قلم خویش خطاب به آقای روحانی چنین نوشت:   ریاست...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب