اخبار ایران و جهان

پشت‎پرده «پیش‎نویس» یک مصوبه خودرویی/لقمه چرب دولت برای واردکنندگان خاص

در صورت تصویب مجوز ترخیص خودروهای در گمرک مانده زمینه برای ایجاد انحصار و رانت برای افرادی که در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش اقدام به وارد کردن خودرو به گمرکات کرده بودند، ایجاد می‌شود. به گزارش خبرنگار...

اخبار مرکز

دومین بازار آزاد ارز هم متولد شد!!”بازار آزادِ آزاد”

سبزعلیپور اظهار داشت این روزها اقتصاد ایران بیمار میباشد و عقل حکم میکند تا ابتدا نوع بیماری بدرستی تشخیص و سپس درمانِ صحیح و اصولی انجام شود نه اینکه بجای درمان، بیماری را رها کنیم تا روز به روز اقتصاد را نابود کند و در...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب