اخبار ایران و جهان

اخبار مرکز

منافع سپرده گذاران و سهامداران بانک آینده را فدای مطامع شخصی خودتان نکنید

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران هشدار داد بحث اصلی که مرا هم خیلی نگران کرده اینجاست که اگر دوره ۲ ساله مدیریت قانونی هیأت مدیره فعلی بانک به پایان رسیده، پس چرا چهار دست و پا بانک را چسبیده و رهایش نمیکنند و از...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب