کارآفرینان نمونه و مردان برجسته صنعت کشور همچنان در مسیر زندان

ضمن انتقاد شدید از عملکرد خطرناک برخی از مدیران بانکها

آیا این است به گردش درآوردن “چرخ تولید” یا اینکه این عمل قاضی و مدیرعامل بانک، متوقف نمودن “چرخ تولید” است؟ آیا این رفع موانع و حمایت و پشتیبانی از تولید و تولیدکننده و کارآفرین است یا برعکس ایجاد موانع بر سر راه تولید و شکستن کمر تولیدکننده میباشد؟ آیا عملکرد قهریه و غلط این آقایان با این کارآفرین محترم و سایر فعالان اقتصادی برخلاف بیانات مقام معظم رهبری و بر زمین گذاردن فرمایشات امام خامنه ای و مقابله با “شعار سال” نیست؟!!

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در دومین گردهمایی و هماندیشی تحت عنوان امنیت اقتصادی و کسب و کار در ایراندر جمع تعدادی از مدیران و کارآفرینان برجسته بخش خصوصی نسبت به عملکرد غلط و خطرناک برخی از مدیران بانکها شدیداً واکنش نشان داد و گفت:در دنیای امروز اقتصاد است که حرف اول را میزند و قدرت هر کشوری در سطح جهان را اقتصاد آن کشور تعیین میکند و درآمد و منابع ارزی بالای هر کشوری نیز قدرت چانه زنی و مانور مقامات آن کشور را در بین سایر دولتهای جهان ارتقا میدهد. در جهان امروز، لشگرکشی و جنگهای فیزیکی بین کشورها جهت اثبات برتری تا حدود زیادی معنا و مفهوم خود را از دست داده و جنگهای اقتصادی جای آنها را گرفته است.

این مقدمه را عرض کردم تا برای صدمین بار یاآوری کنم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای حضور قدرتمند خود در سطح جهان نیازمند پی ریزی اقتصادی قوی و با برنامه میباشد. اینکه فقط با زبان، شعار داده و هی بگوئیم که ما جزء قدرتهای اقتصادی جهان هستیم و یا باید تا سال ۱۴۰۴ یکی از قدرتهای برتر جهان شویم و مثلاً با حجم مبادلات تجاری معادل ۱۰۰ الی۱۵۰ میلیارد دلار جایگاه ممتازی را در بین کشورهای دنیا داریم کافی نیست. زیرا اینها فقط حرف و برای تبلیغ و دلخوشی مردم و حتی گول زدن خودمان گفته میشود!! رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوری مستلزم وجود فاکتورهای مختلفی میباشد که برجستگی و یا ضعف آنرا به روشنی مشخص میکند و بوضوح نشان میدهد که میتوان به آیندۀ آن کشور امیدوار بود یا نه.

وی افزود: کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه، منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم اصلاً نباید مشکل اقتصادی داشته باشد!! همه ما باید به آیندۀ کشور ثروتمند و نمونه ای همچون ایران امیدوار باشیم، لکن اگر مشکلی هم وجود دارد باید علت و دلیل آنرا در جای دیگری جستجو و پیگیری کنیم.

کشور ایران باید از همه نظر علی الخصوص اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و معیشت مردم نمونه باشد و هیچکس دغدغه ای در هیچ اموری نداشته باشد، پس باید دلیل ضعف ها و کم و کاستی ها را به دقت جستجو کنیم.

سبزعلیپوردر ادامه با طرح این سؤال که “چگونه اقتصاد را قوی کنیم؟” گفت: به اعتقاد بنده اقتصاد ایران برای قوی و قدرتمند شدن، استعداد و ظرفیتهای وسیعی دارد و قطعاً با ارادۀ و خرد جمعی، مدیریت صحیح و تدوین و اِعمال سیاستهای درست میتوان این مسیر را طی نمود. اگر بخواهم به اختصار به این سوال پاسخ دهم باید عرض کنم که کشور ایران کارآفرینان خوش فکر، توانمند و قدرقدرتی دارد که در حال حاضر نیز چرخش بخش اعظمی از چرخ واقعی اقتصاد کشورمان نیز به دستان توانمند این عزیزان میچرخد اما مشکل اساسی اینجاست که عمداً و یا از روی نادانی و سهواً نه تنها کارآفرینان داخلی را به کار نمیگیریم بلکه با رفتار نادرست و بی احترامی به این بزرگواران، متأسفانه آنان را ناراحت، دلنگران و ناامید هم میکنیم و همین برخوردها و جدی نگرفتن کارآفرینان موجب کُند شدن گردش چرخ اقتصاد ایران میشود.

علیپور تصریح کرد: باید این مهم را متذکر شوم که کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشورمان بنوعی رزمندگان “جنگ اقتصادی” محسوب میشوند که بدون وجود آنان “چرخ اقتصاد” شامل چرخ تولید و تجارت و خدمات میخوابد و توقف “چرخ اقتصاد” هم مساوی است با بیکاری و عدم ایجاد شغل، که ازدیاد بیکاری، بطور طبیعی معضلات اجتماعی و ناامنی در جامعه را درپی خواهد داشت و همچنین خوابیدن “چرخ اقتصاد”، مساوی است با توقف صادرات غیرنفتی و کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت و توقف درآمد‌های دولت، نتیجه ای جز کشوری بی پول و ضعیف، سیاستی ضعیف و سیاستمدارانی ضعیف و ناتوان را بدنبال نخواهد داشت؟! کشوری قوی و قدرتمند خواهد بود که اقتصادی مقاوم و قدرتمند داشته و درآمد‌های آن روز به روز افزایش و خزانۀ بانک مرکزی اش مملو از ارز و طلا باشد.

این اقتصاددان افزود: واقعیت انکار ناپذیری که در جهان امروز پیش روی ما میباشد این است که بخش مهمی از فعالیتهای هر کشوری بر دوش بخش خصوصی آن کشور میباشد و غالباً بدون وجود این بخش، مطمئناً چرخهای کشورها پنچر و لنگ میزند، زیرا سیاستمداران برای کشورداری به پولهای کلان نیاز دارند و با خزانه خالی هیچکاری را نمیتوانند انجام دهند و هیچ اموری را پیش ببرند. اکثر بخشهای دخیل در اداره امور هر کشوری مصرف کننده پول هستند اما تنها بخشی که مولد پول میباشد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آن کشورند، پس بخش خصوصی یعنی “پول و ثروت” که میبایست آنرا در داخل پنبه نگهداری کرد تا خدشه ای بر آن وارد نشده و منبع درآمد کشور لطمه ای نبیند. اما در کشور ما که دارای ذخایر نفتی و زیر زمینی بوده و درآمد دولت وابسته به فروش نفت و خام فروشی میباشد، متأسفانه ارزش زیادی برای کارآفرینان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قائل نبوده و در حال حاضر نیز ارزشی برای این بخش قائل نیستند که خود به معضل بزرگی مبدل شده است!!

وی گفت: همچنانکه قبلاً به دفعات نیز عرض کرده ام رشد و توسعه ایران و شکوفائی اقتصاد کشورمان فقط بدست فعالان اقتصادی در بخش خصوصی محقق خواهد شد، دسترسی به بازارهای جهانی، تحصیل درآمدهای سرشار ارزی، تولید کلان و باکیفیت کالاهای مختلف، تحقق میلیونها شغل، سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی، جذب سرمایه های خارجی و…. دهها مورد دیگر فقط توسط بخش خصوصی قابل تحقق و انجام پذیر خواهد بود اما کدام بخش خصوصی؟ زیرا بخش خصوصی داریم تا بخش خصوصی!!

فعال اقتصادی که فقط چند میلیون تومان سرمایه دارد را فعال بخش خصوصی می نامیم و کسی که هزاران میلیارد تومان سرمایه دارد را هم فعال بخش خصوصی میخوانیم!! ضمناً کسانی را هم که با رانت خواری مالک اموال عمومی و ملی شده و یا بابت رد دیون صاحب صنایع و شرکتهای بزرگ این کشورمان شده اند را هم بخش خصوصی قلمداد میکنیم.!! درست است که همۀ اینها فعال اقتصادی هستند و هر کس نسبت به توان خود فعالیت میکند و مثلاً همه به یک سطح قابل احترامند، اما این کجا و آن کجا؟ لکن ما برای رشد و توسعه ایران و شکوفائی اقتصادمان به شرکتهای بزرگ فراملیتی و سرمایه داران کلان واقعی که بدون کمترین رانتی، طی سالیان طولانی و با خوشنامی پله های رشد و ترقی را پیموده اند نیاز داریم، زیرا آنان میتوانند در کوتاهترین زمان صدها هزار میلیارد جهت ساخت صنایع بزرگ سرمایه گذاری ریالی و دلاری کرده و صدها یا شاید هم میلیونها نفر را استخدام کنند.

علیپور تأکید کرد: متأسفانه سالهاست که این حرفها را به کرات میزنیم اما کو گوش شنوا؟!! جز اینکه سر مردم عزیزمان را به درد میاوریم و چشم کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی کشورمان را گریان میکنیم، حاصل دیگری درپی نداشته است!! خودمان گفتیم و خودمان شنیدیم!! لازم به ذکر است کارآفرین و صاحب صنعتی که در رشتۀ کاری خود به حد اعلای رشد میرسد و ثروت آن  نیز کلان و هزاران میلیاری میشود را دیگر هیچ چیزی حتی پول هم ارضاء نمیکند و تنها چیزی که این بزرگواران را ارضاء میکند، احترام است و احترام!! یعنی کسی به این کارآفرین بی احترامی نکند، وقتیکه وارد وزارتخانه ای میشود، یک آدم دون پایه و حتی مدیر ارشد با ایشان بی احترامی و بی ادبی نکند و او را به چشم مفت خور و دزد زالو صفت نگاه نکند!! دستگاههای نظارتی و امنیتی و قضایی هم از این قاعده مستثنی نیستند و نباید با فعالان بخش خصوصی برخورد زننده داشته باشند!!

من بنوبه خود دست تمامی کارآفرینانی که در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت و سربلندی ایران و ایجاد اشتغال قدم برمیدارند را میبوسم و به همگی این عزیزان قلباً احترام میگذارم. 

وی اظهار داشت: ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی دائماً میفرمایند چرخ تولید بچرخد و کسی مزاحم کار صاحبان صنایع و کارآفرینان نباشد، اما در لایه های میانی دستگاهها و وزارتخانه توجهی به این فرمایشات نمیشود!! جناب آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضائیه بارها تأکید کرده اند که قضات معزز با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی با تکریم و احترام برخورد کنند اما متأسفانه جمعی از قضات به این فرمایشات ریاست محترم دستگاه قضا توجهی ندارند!! جناب آقای اژه ای بارها حتی طی همین چند رو گذشته صراحتاً فرمودند که زمینه آزادی بدهکاران از زندانها فراهم شود و دائماً دستور میدهند که قضات محترم تا میتوانند از صدور قرار بازداشت و فراهم کردن زمینه بازداشت و زندانی شدن افراد بویژه بدهکاران مالی خودداری کنند!! اما کو گوش شنوا؟ حکم های جلب و قرارهای سنگین وثیقه و زندانی کردن افراد علی الخصوص فعالان اقتصادی همچنان بی وقفه ادامه دارد!!!

جناب آقای اژه ای بزرگوار، آیا واقعاً در جریان نیستید که در دادگاهها و دادسراها بر خلاف فرمایشات گوهربار شما عمل میشود و سخنان حکیمانه و دلگرم کنندۀ  حضرتعالی، خروجی اجرایی ندارد؟!! آیا میخواهید نام دهها فعال اقتصادی شناخته شده زندانی اخیر را جهت استحضار خدمتتان عرض کنم؟!!    

علیپور در ادامه جهت استحضار جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور و جناب آقای اژه ای ریاست معزز قوه قضائیه گفت: دو سه روزی است مطلع شده ام که متأسفانه یکی از کارآفرینان برجسته و خوشنام و مردان بزرگ صنعت کشورمان با لجاجت و پیگیری مدیران یکی از بانکهای خصوصی تحت عنوان بدهکار بانکی با قرار وثیقه نجومی روانه زندان شده است و این در حالیست که ایشان طبق اسناد و مدارکی که در اختیار دارد نه تنها بدهی بانک و سود تسهیلاتش را پرداخت نموده، بلکه در حال حاضر از همان بانک طلبکار نیز میباشد اما قاضی پرونده بدون توجه به اسناد و مدارک ایشان و بدون انجام بررسیهای کارشناسی، متأسفانه آقای (م ر) را روانه زندان نموده است!!     

این در حالیست که در حال حاضر هزاران نفر در کارخانه های این کارآفرین شناخته شده کشور که بیش از ۶ دهه است که چرخ تولید را در ایران به گردش درآورده و دهها کارآفرین بزرگ دیگر تربیت نموده، مشغول به کار هستند و همه کارکنان، ایشان را قلباً دوست دارند. ولیکن بخاطر اینکه کارکنان کارخانه های این مرد بزرگ اقتصاد بخاطر زندانی شدن پدر مجموعۀ شان دست به کار احساسی نزنند و خدایی ناخواسته جایی تحسن ننمایند، هنوز به کسی گفته نشده که ایشان زا زندانی نموده اند بلکه اعلام کرده اند که این کارآفرین کرونا گرفته و در منزل بستری است!! اما تا کی میتوانند از این دروغهای مصلحتی تحویل کارکنان و کارگران بدهند؟!!

سبزعلیپور در ادامه گفت: آقای رئیسی شما به این استان و آن استان سفر میکنید تا مشکلات را از نزدیک ببینید و آنان را حل و مرتفع نمایید و مثلاً به کارخانه ورشکسته و نابود شده آزمایش میروید و خواستار احیاء این برندها و کارخانه ها میشوید!! از محضر حضرتعالی تقاضا دارم که نقد را بچسبید و فعلاً نسیه را ول کنید!! زیرا عده ای درصدد میباشند تا با هر نیتی، کارخانجات عظیم و موفق و جزء نمونه ترین واحدهای تولیدی در سطح جهان این بندۀ خدا را ورشکست و نابود کنند!!

عده ای بدنبال ایجاد بحران در کشور و ضربه زدن به دولت نوپای شما هستند و میخواهند با ایجاد اغتشاشات و تحسن ها کارگری، عملکرد دولت را زیر سوال ببرند!!

چرا مدیرعامل این بانک با عناد و با ارائه اطلاعات غلط به دادگاه، قاضی محترم پرونده را مجبور به اخذ تصمیمات احساسی نادرست میکند تا زمینه بحران و افزایش مشکلات اقتصادی را در کشور فراهم آورد؟      

وی افزود: همین امروز سازمان برنامه و بودجه بحث ورشکستگی و نرخ نجومی دلار را در صورت عدم رفع مشکلات اقتصادی کشور مطرح کرد، پس چرا بجای رفع مشکلات، دستی دستی داریم مشکل درست میکنیم و اجازه میدهید تا عده ای فرصت طلب کشور و دولت را غرق بحران و مشکلات کنند؟ 

وی گفت: فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی همگی با هم همچون درختی بزرگ و تنومند هستند که باید مقامات کشورمان بخوبی، دقیق و درست از میوه و سایۀ این درخت بزرگ بنفع کشور و مردم استفاده کنند، پس مبادا مسئولین ذیربط تحت عنوانِ مبارزه با فساد و شناسایی مفسدین و چیدن علف ‌های هرزِ اقتصاد، بالای درختِ بخش خصوصی نشسته و بجای هرسِ شاخه ‌های خُشک و به درد نخور آنهم در جهت تقویت بنیه این درخت، برعکس و به اشتباه با ارّه، تنۀ درخت بخش خصوصی را ببرند که در اینصورت نه تنها خودشان از آن بالا به زمین سقوط کنند بلکه درخت را نیز برای همیشه از بین ببرند!! و یا اینکه بدنه کشتی اقتصاد ایران را عمداً و یا سهواً سوراخ سوراخ نکنند که در این صورت با غرق شدن کشتی اقتصاد، قطعاً همه و حتی دولتمردان هم غرق خواهند شد.!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان خطاب به رؤسای قوا و مسئولین ذیربط اظهار نمود: جناب آقای رئیس جمهور!! جنابعالی مستحضرید و از هر کسی بهتر میدانید که دشمنان داخلی و خارجی و همچنین رسانه های معاند، دنبال هر فرصتی برای ایجاد بحران و تبلیغ برعلیه دولت و کشورمان میباشند و چنانچه سر و صدایی در داخل و حتی در چند کارخانه بلند شود، آنان کاه را کوه میکنند و ضربه خود را وارد مینمایند که هزینه این ضربات، مشکلات و بحرانها خیلی بیشتر از صدها هزار میلیارد برای کشورمان میباشد، فلذا با صدور دستورات مقتضی، مشکل این کارآفرین برتر ایران را پیگیری نمایید تا نقشه کسانیکه میخواهند برای دولت سیزدهم مشکل و بحران درست کنند در نطفه خفه شود

جناب آقای اژه ای!! قطعاً جنابعالی در جریان زندانی شدن این کارآفرین بزرگ و شناخته شده کشورمان نبوده اید، پس شما را بخدا از این قاضی محترم سوال بفرمائید که طبق چه قاعده و قانونی این وثیقه هزاران میلیاردی را برای این صنعتگر مشهور در نظر گرفته و چرا مصالح کشور را در این پرونده لحاظ ننموده است؟ آیا در سالی که مقام معظم رهبری برای آن شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌هانام گذاری کرده اند، باید چنین اتفاقاتی بیافتد؟ آیا این است به گردش درآوردن چرخ تولید یا اینکه این عمل قاضی و مدیرعامل بانک، متوقف نمودن چرخ تولید است؟ آیا این رفع موانع و حمایت و پشتیبانی از تولید و تولیدکننده و کارآفرین است یا برعکس ایجاد موانع بر سر راه تولید و شکستن کمر تولیدکننده میباشد؟ آیا عملکرد قهریه و غلط این آقایان با این کارآفرین محترم و سایر فعالان اقتصادی برخلاف بیانات مقام معظم رهبری و بر زمین گذاردن فرمایشات امام خامنه ای و مقابله با شعار سال نیست؟!!

فلذا با صدور دستورات مقتضی و آزادی این بنده خدا، دل سایر صاحبان صنایع و کارآفرینان را گرم و امنیت اقتصادی را در ایران اسلامی برقرار نمایید.

انتهای پیام  

Leave a Comment