دراختيار گذاردن خودروهاي تشريفات به میهمانان شركتهاي عضو با استفاده از نرخهاي ترجيحي

Vip-Car-Feature-739x299

پذيرايي خوب و ارائه خدمات مطلوب به ميهمانان خارجي ميتواند يكي از مهمترين راه هاي جلب نظر و رضايت آنها محسوب شود كه در نهايت ميهمانان خارجي شركتهاي ايراني در اكثر موارد رضايت خود از ميزبان خويش را با خريد كالاها يا خدمات قابل صدور شركت ميزبان جبران مينمايند .
با علم به موارد فوق، بعضي از مديران شركتهاي عضو مركز بهنگام دعوت از هيأتهاي خارجي جهت مذاكرات تجاري، عليرغم تمايل به پذيرايي گرم از ميهمان خود، توانايي خـريد يا تهيه موقت خودرو مدل بالا آنهم بـرايچند روز را ندارند كه عدم تحقق اين امر نقطه ضعف بزرگي براي مديران ميزبان محسوب ميگردد لذا بمنظور جبران اين مشكل، مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران با همكاري برخي از شركتهاي متخصص حمل و نقل، اجاره خودروهاي تشريفاتي مدل بالا را به شركتهاي عضو (به هر تعداد و براي مدت زمان مورد نياز)‌ در دستور كار خود قرار داده اند.
برهمين اساس مديران محترم شركتهاي عضو مركز در موقع مورد نياز ميتوانند با كارشناسان بخش خودروهای تشريفات در مركز جامع صادرات و واردات ايران تماس و هماهنگي لازمه را جهت اجاره خودرو مورد نظر خويش بعمل آورند.