ايجاد نمايشگاهي دائمی جهت شناساندن کالاهای تولیدی و قابل صدور اعضاء

Marketing1

نمايشگاه دائمي مركز (permanent display):
در اين بخش كليه كالاها و خدمات شركتهاي عضو بطور دائمي (سالانه)‌ در معرض ديد و نمايش بازديدكنندگان، خريداران و هيأتهاي خارجي قرار ميگيرند، بطوريكه به هريك از شرگتهاي عضو داخلي و خارجي ويترين خاصي تعلق ميگيرد تا بتوانند كالاها يا خدمات قابل صدور خود را در معرض نمايش علاقمندان قرار دهند.
اين نمايشگاه در دو بخش (Export Mart) صادراتو (Import Mart) واردات برگزار ميگردد يعني شركتهاي عضو ايراني مركز كه براي صادرات كالاهاي خود تلاش مي كنند در يك سالن و شركتهاي عضو خارجي مركز كه براي صدور كالا و خدمات خويش به كشور ايران فعاليت دارند (واردات) در سالني ديگر متمركز ميشوند.
هدف : هدف مسئولين مركز تجارت جهانی و مرکز جامع صادرات و واردات ايران از برپايي اين نمايشگاه و ارائه سرويس نمايش دائمي كالا بشركتهاي عضو، تسهيل روابط خريدار و فروشنده ميباشد بطوريكه خريداران كالاها و خدمات شركتهاي عضو در كوتاهترين زمان ممكن و با كمترين هزينه و در زير يك سقف به فروشندگان و صادركنندگان دسترسي خواهند داشت.