ايجاد كتابخانه و آرشيو در خصوص مسائل بازرگاني و اقتصادي در محل مركز جهت استفاده اعضاء

Books

لازمه پيشرفت واحدهاي اقتصادي در امر توليد و بازرگاني، شناسايي خريداران، سلائق آنها، تكنولوژيهای جديد، اخبار اقتصادي روز دنيا و غيره…. تحقيق و مطالعه دقيق كتابها، بروشورها، مجلات تخصصي و دهها مكتوب جهان توسط مديران ارشد آن واحدها ميباشد. اما دسترسي به اطلاعات و اخبار مجلد جهان توسط تك تك افراد و مديران شركتها كار بسيار دشوار و در برخي موارد غير ممكن ميباشد .
بهمين خاطر مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران با همكاري سازمانهاي بين المللي اقتصادي و شركتهاي ذيربط در سراسر دنيا تصميم به جمع آوري مكتوبات ضروري را دارند تا در نهايت كتابخانه و بخش آرشيو اطلاعات اقتصادي و بازرگاني مركز شكل گرفته و مسئولين شركتهاي عضو در صورت نياز با مراجعه به كتابخانه مركز نسبت به مطالعه و تحقيق مطالب مورد نظر اقدام نمايند .