امكان استفاده شركتهاي عضو از خدمات اسكورت ويژه ميهمانان خارجي با همكاري نيروي انتظامي

slide1

هر انساني بطور طبيعي و فطري نيازمند و دوستدار احترام و مورد توجه قرار گرفتن ميباشد يعني اگر در مراسمي به يكي از ميهمانان كم توجهي و يا بي توجهي گردد آن ميهمان هرگز به دعوتهاي آينده ميزبان ارزشي قائل نخواهد شد.
از همين رو چنانچه مديران شركتهاي توليدي و تجاري خواهان فروش و صادرات كالاهاي خود ميباشند، ميبايست علاوه بر رعايت اصول توليد و تجارت، نسبت به ميهمانان داخلي و خارجي خويش نیز سراپا احترام باشند و حتي يك لحظه به آنها بي توجهي نكنند تا نتيجه اين احترام و توجه، خريد كالاي ميزبان از طرف ميهمان باشد.
شركتهاي ايراني درصورت دعوت از اشخاص يا هيأتهاي خارجي جهت مذاكرات تجاري و عقد قرارداد، ميتوانند با همكاري نيروي انتظامي، ميهمانان خارجي خود را از فرودگاه تا هتل محل اقامتشان اسكورت تشريفاتي كرده تا ميهمان دعوت شده از اقدام ميزبان به وجد آمده يا به قول معروف نمك گير شود و تا كالاي ميزبان را نخريده از ايران خارج نشود و دفعه بعد سريعتر از گذشته با دوستان خود به ايران سفر نمايد. بهمين خاطر مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران با همكاري مسئولين نيروي انتظامي ترتيبي اتخاذ نموده اند تا مديران شركتهاي عضو بتوانند از خدمات تشريفات اسكورت در مواقع ضروري بهره مند گردند.
كليه متقاضيان استفاده از خدمات اسكورت ميتوانند با بخش مربوطه در مركز تماس حاصل نمايند .