امكان استفاده اعضاء از تسهيلات صدور بيلط هواپيما از شركتهاي مختلف هواپيمايي داخلی و خارجی

Aeroplane1

كثرت سفرهاي خارجي و بعضاً داخلي مديران شركتهاي عضو مركز و نياز روزمره آنها به تهيه بليط هواپيما، ( كه در برخي موارد مديران محترم شركتها بدليل عدم توانايي رزرو جا و خريد بليط از سفر بازمانده و در نتيجه يك سوژه اقتصادي را از دست ميدهند و يا براي رسيدن به مقصد مورد نظر مجبور هستند چندين كشور ثالث را با هزينه هاي گزاف طي طريق نمايند) مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران را برآن داشته است تا با همكاري شركتهای بزرگ و کوچک هواپيمايي داخلي و خارجی ‌برنامه اي را تدوين نمايند كه طي آن هر یک از شركتهای مورد نظر دفاتر اختصاصي خود را بصورت مجزا در ساختمان مركز افتتاح و در جهت تهيه و فروشبليط پروازهاي داخلي و خارجي مديران شركت هاي عضو اقدام، تا از بروز مشكلات آتي براي شركتهاي عضو جلوگيري نمايند. لذا ایجاد مركز خدمات نوين هواپيمايي ايران در دستور کار مرکز قرار گرفته است.

تشریح مركز خدمات نوين هواپيمايي ايران:
با توجه باينكه غالب تجار و صاحبان صنايع و سرمايه داخلي و خارجي جهت مراودات اقتصادي خود دائم به سفر ميباشند و به جرأت ميتوان گفت كه برخي از آنها اكثر اوقات خود را در پرواز و داخل هواپيما مي گذرانند لكن جهت تهيه بليط و هماهنگي مسير پرواز خود كم و بيش با مشكل روبرو بـوده و از سرويس دهي شركتهاي هواپيمايي و آژانسهاي مسافرتي راضي نميباشند

به همين مناسبت مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران با اقتباس از كشورهاي پيشرفته و مدرن جهان مركز خدمات نـوين هواپيمايي ايران را طراحي نموده و از تمامي شركتهاي هواپيمايي داخلي (خصوصي و دولتي) و خارجي فعال در ايران درخواست نموده اند تا با حضور خود در اين مرکز شعبه اي نمونه تأسيس تا فعاليت اكثر شركتها هواپیمایی زير يك سقف و رو در روي هم بشکلی رقابتي بوجود آمده و در نهايت سرويس و خدمات ويژه و بي نظيري در اختيار تجار و صاحبان صنايع عضو مرکز قرار گيرد بطوريكه از هنگام ورود مشتري بداخل سالن مركز خدمات نـوين هواپيمايي، خوشروئي، ادب، پذيرايي، مشاوره، ارائه هداياي مختلف و… سرلوحه برنامه شركتهاي هواپيمايي فعال در مركز بوده و سعي براين خواهد بود تا هيچيك از مشتريان دست خالي و بدون تهيه بيلط مقصد مورد نظر، مركز را ترك ننمايند.
لكن با تعدادي از مديران عامل شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي جهت مشاركت و حضور در اين پروژه توافق بعمل آمده و بدينوسيله از مديران محترم ساير شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي فعال در ايران نيز دعوت مي نمائيم تا هماهنگي و همكاري ويژه اي را جهت ملحق شدن به اين پروژه مهم برنامه ريزي نمايند.