استفاده از خدمات پستي با نرخ ترجيحي

bak

خدمات سرويس پست سريع :
باتوجه باينكه شركتهاي عضو مركز فعاليتهای بين المللي داشته و براي خرید و فروش كالاهاي خويش ميبايست با خريداران و فروشندگان کالاهای خود در كشورهاي ديگر تماس برقرار و جهت داد و ستد خود، دائماً نمونه كالاهاي قابل صدور يا مدارك و اسناد خريد و فـروش را به این سو و آن سوی جهان ارسال نمايند كه در اين ارتباط سرعت عمل در ارسال نمونه يا مدارك، نقش اصلي را بازي ميكند. مركز جامع صادرات و واردات ايران با همكاري شركتهای بين المللي پست سریع، زمينه اي را بوجود آورده تا كليه شركتهاي عضو مركز بتوانند در كوتاهترين زمان ممكن و با قيمتي مناسب تر از امكانات حمل سريع نمونه و مدارك بهره مند گردند.