ارائه کلیه خدمات بیمه ای به اعضاء با حداقل نرخ بیمه مرکزی و اعمال تخفیف قابل توجه

017

یكي از اصلي ترين و كليدي ترين خدماتي كه فعالان اقتصادي به آن وابسته بوده و بدون وجود آن قادر به اجراي برنامه هاي خود در داخل و خارج ازكشور نيستند خدمات پولي و بانكي ميباشد. صنعت بانكداري در ايران نزديك به ۸۰ سال پيش بطور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود و تا پيش از انقلاب دهها بانك دولتي و خصوصي در سراسر كشور در حال سرويس دهي به مشتريان خود بودند اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي صنعت بانكداري در ايران بطور انحصاري در اختيار دولت قرار گرفته و بخش خصوصي از ورود به اين حرفه منع شد و بهمين خاطر و بدليل نبود رقابت بين بانكهاي داخلي و عدم وجود بانكهاي خارجي، نوعي انحصار بانكي توسط دولت شكل گرفت و همين امر موجب گرديد تا سرويس دهي و ارائه خدمات پولي و بانكي به تجار و صاحبان صنايع و حتي ساير بخشهاي فعال كشور به پايين ترين سطح كاهش يابد. لكن از اواخر دهه ۷۰ بانكداري خصوصي نيز متولد و فعاليت اجرايي خود را در كنار بانكداري دولتي آغاز نمود بطوريكه در حال حاضر بيش از پانزده بانك خصوصي و دهها تعاونی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی در حال فعاليت بوده و خدمات پولي و بانكي خود را به مشتريان خويش ارائه ميدهند اما مشكل اصلي اينجاست كه بدليل سياستهاي انقباضي بانكها در ارائه وام و درخواست بيش از حد مردم جهت اخذ تسهيلات، سطح مشتري مداري و ارائه خدمات مطلوب در اکثر بانكهاي كشور در حد صفر ميباشد و همين امر موجب شده تا تمامي مشتريان سردرگم و هميشه ناراضي از خدمات بانكي باشند.
بر همين اساس شوراي عالي سياستگذاري مركز جامع صادرات و واردات ايران تصميم براين گرفته است تابمنظور ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن تجار و صاحبان صنايع ايراني و خارجي عضو مركز و حتي شخصيتهاي غير عضو، مجموعه ای را تحت عنوان مركز خدمات نوين بانكي ايران تأسيس نمايد تا با حضور و همکاری تعدادی از بانكهاي خصوصي و دولتي علاقمند، شعبات نمونه اي از هر بانك را در اين مرکز سازماندهي نموده و زمينه رقابت سالم و رو در روي بانكها را جهت رعايت هر چه بهتر اصول مشتري مداري و ارائه خدمات مطلوب و استاندارد به مشتريان خاص خود را فراهم آورد.
لذا در همين ارتباط با تعدادي از مسئولين و مديران عامل بانكها جهت آغاز همكاريهاي مشترك مذاكرات فشرده اي انجام شده كه به نتايج قابل توجهي نيز دست يافته ايم اما بمنظور توجيه و جلب نظر ساير مسئولين بانكها و موسسات پولي و اعتباري سراسر كشور، جلسات و مذاكرات ديگري در حال انجام و پيگيري ميباشد.
ضمنا از مسئولين اجـرايي بانكها و موسسات پولي و اعتباري كشور كه تاكنون با آنها هيچگونه گفتگويي صورت نپذيرفته نیز درخواست ميگردد تا جهت پيوستن به مذاکرات درخصوص بدست آوردن جایگاه خود در اين پروژه هماهنگي لازم را با مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران بعمل آورند.
همچنین لازم بتوضیح است انحصار فعالیت در صنعت بانکداری کشور توسط عده ای خاص (دولتی و خصوصی) و درخواست بیش از حد تسهیلات در قبال عـرضه کم و گرانقیمت پول موجب گردیده است تا مسئولین بانکهای داخلی کمترین رغبت را جهت حضور در زیر یک سقف بمنظور ارائه خدمات مطلوب از خود نشان دهند لکن جذب و گردآوری آنها نیازمند پیگیریهای فراوان و مدت زمان نسبتاً طولانی میباشد.

تشریح مركز خدمات نوين بيمه اي ايـران:
همچنانكه استحضار داريد صنعت بيمه در عصر حاضر به يكي از ضروريات كار، زندگي و سلامتي مردم در سراسر جهان تبديل شده و جايگاه خود را در تمامي بخشها آنچنان تعريف و افراد جامعه را در طبقات مختلف بخود وابسته كرده كه عدم وجود صنعت بيمه و فعاليت شركتهاي بيمه اي در ذهن هيچكس نمي گنجد.لكن يكي از بخشها ئيكه در سطح وسيع و به انحاء مختلف به خدمات گوناگون صنعت بيمه نيازمند است بخش اقتصاد (صنعت، تجارت، كشاورزي، خدمات و….) ميباشد كه تعأمل و همزيستي اين دو بخش (صنعت بيمه و اقتصاد) بهم، منجربه افزايش ضريب امنيت سرمايه گذاري و آرامش خاطر فعالان اقتصادي ميگردد.
باتوجه به وسعت خدمات تعريف شده مركز جامع صادرات و واردات ايران كه ارائه خدمات مدرن و مطلوب بيمه اي نيز بخشي از آن را تشكيل ميدهد ضروري بنظر ميرسد تا در آستانه ورود به دهكده جهاني، خدماتی در شأن و منزلت جهاني را هماهنگ و سازماندهي كنيم تا علاوه براينكه نياز مشتريان علي الخصوص فعالان اقتصادي را تأمين نمائيم بلكه موجب سربلندي ايران اسلامي در برابر ساير كشورهاي پيشرفته گرديم.
بهمين خاطر نحوه عملكرد شركتهای بيمه داخلي و خارجي و همچنين نياز مشتريان مورد بررسي كارشناسان اينمركز قرار گرفت و در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه هر يك از شركتهاي بيمه اي داخلي بطور مستقل و با صرف هزينه هاي جاري و تبليغاتي كلان و با استفاده از نمايندگان بيشمار خود در سراسر ايران سعي بر جذب مشتريان جديدي داشته تا از اين گذر بتوانند سطح فروش و پرتفوي خود را بيش از پيش افزايش داده و از رقباي خود پيشي بگيرند. چه بسا ذهنیت و تفكر برخي از مديران اين شركتها نيز براین باشد که حذف شركتهاي رقيب از صحنه روزگار ميتواند منافع مجموعه تحت مديريت شان را افزايش و سود سرشاري نيز بسمت بنگاه ايشان سرازير نمايد.
اما غافل از اينكه در عصر حاضر و در جهان كنوني اصل براين است كه هر مجموعه اقتصادي بجاي حذف رقيب، ميتواند منافع خويش را از درون بنگاه اقتصادي مقابل خود بدست آورد.
از همين رو مركز جامع صادرات و واردات ايران تدابيري انديشيده است تا شركتهاي بيمه اي داخلي با صرف كمترين هزينه و استفاده از حداقل امكانات بتوانند خدمات با كيفيتي را در رقابت سالم با يكديگر ارائه داده تا علاوه بر جلب رضايت مشتريان خرد و كلان خود، منافع خويش را نيز تضمين نمايند.بر همين اساس مقرر گرديده است تا بورسي بنام ( مركز خدمات نوين بيمه اي ايران) در تهران ايجاد گشته تا هر يك از شركتهاي بيمه اي جداي از فعاليتهاي سازماني و خصوصي خود بتوانند شعبه اي نمونه نيز در مركزخدمات نوين بيمه اي ايران در اختيار داشته باشند تا در كنار ساير شركتهاي بيمه اي دولتي و خصوصي نیز زير يك سقف و در فضايي مطلوب دور هم جمع و به فعاليت رقابتي بپردازند.
در این راستا مذاکراتی با مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره برخی از شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی جهت حضور و استقرار در بورس مركز خدمات نوين بيمه اي ايران صورت گرفته که موافقت تعدادی از آنها نیز اخذ شده است. لکن جلسات و نشستهای مشترک با مسئولین سایر شرکتهای بیمه ای جهت آغاز همکاری و تشکیل بورس فوق ادامه دارد.