ارائه خدمات ویژه به شرکتهای عضو جهت استفاده از تبلیغات تلویزیونی داخلی و برون مرزی

FinalTVadvertising

در دنياي امروز تبليغات يكي از اركان مهم فروش محسوب ميگردد بعبارت ديگر كساني كه از ابزار تبليغات استفاده نكرده و يا نمي كنند در سازمان فروش خود همواره با مشكلات فراواني روبرو هستند مگر اينكه كالاي قابل فروش و عرضه آنها كاملاً انحصاري باشد كه ديگر نيازي به تبليغ نخواهد داشت. باتوجه باينكه صادرات كالاها و خدمات شركتهاي ايراني یکی از اهداف و برنامه های مركز جامع صادرات و واردات ايران ميباشد پس تا كالاي قابل صدور در بازارهاي هدف بطور اساسي معرفي نگردد، فروش آن بسيار سخت و دشوار خواهد بود و در برابر كالاهاي صادراتي ساير كشورهاي جهان علي الخصوص كالاهاي آمريكايي، اروپايي و آسياي جنوب شرقي كه شبانه روز از طريق ماهواره ها و شبكه هاي مختلف تلويزيوني سراسر دنيا تبليغ ميشوند ياراي رقابت نخواهند داشت.
و اما نظرباينكه انجام تبليغات بصري (تلويزيوني)‌ مستلزم هزينه هاي سنگين ميباشد لذا برخي از مديران شركتهاي اقتصادي عليرغم تمايل زياد به تبليغات تلويزيوني، بدليل هزينه هاي بالاي آن از انجام تبيلغ باز ميمانند و در نهايت رقباي داخلي و خارجي، گوي سبقت را از آنها ربوده و سريعتر خريداران داخلي و خارجي را شناسايي ميكنند.
بهمين خاطر مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران جهت غلبه براين مشكل و توانمند نمودن شركتهاي عضو در استفاده از تبليغات تلويزوني، با همكاري شبكه هاي ایرانی داخلي و برون مرزی فعال در سطح بین الملل ازجمله العالم، پرس تی وی، کوثر، جام جم های ۱و۲و۳ و برخي ديگر از شبكه هاي جهان، اين امكان را بوجود آورده اند تا شركتهاي عضو بتوانند با كمترين هزينه و بهره مندي از شرايط پرداخت مطلوب از ابزار تبليغ در سراسر جهان بسهولت استفاده نمايند.