ارائه تسهيلات ويژه در جهت بهره مندی از كارتهاي اعتباري داخلي و بعضاً خارجی براي مديران شركتهاي عضو

  • 10-Free-Credit-Card-Benefits-You-Might-Not-Know-About

يكي دیگر از برنامه هاي طراحي شده مركز جامع صادرات و واردات ايران ارائه كارتهای اعتباري به مديران شركتهاي عضو خویش ميباشد بطوريكه طبق درخواست رسمي مسئولین شركتهای عضو، مديراني كه در آنشركت ميبايست كارت اعتباري در اختيارشان قرار گيرد معرفي و با هماهنگي مركز مبلغ اعتبار هر فرد مشخص شده و در نهايت كارت اعتباری در اختيار وي قرار ميگيرد.
لکن افرادي كه از تسهیلات كارتهای اعتباري مرکز بهره مند ميگردند ميتوانند كالا يا خدمات مورد نياز خود را از مراكز خرید معتبر داخلي با ارائه كارت اعتباري مركز تهیه نموده و وجه صورتحساب کالای خریداری شده را حداقل دو الي سه ماه بعد با بخش مربوطه تسويه و رسيد دريافت نمايند. دراین ارتباط و بمنظور فعال کردن این سرویس، مسئولین مرکز مذاکرات متعددی را با مدیران ارشد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی آغاز نموده اند تا با کسب امتیازات مناسب و خلق شرایط ویژه و استثنایی، قرارداد همکاری فیمابین را منعقد نمایند.