ارائه اطلاعات اقتصادی کشورهای مختلف به اعضاء و ارائه اطلاعات اقتصادی شرکتهای عضو مرکز به خریداران خارجی

header

در دنياي امروز كه به عصر اطلاعات معروف می باشد است فعاليت هر يك از بنگاه هاي اقتصادي در عرصه تجارت جهاني بدون در اختيار داشتن اطلاعات اقتصادي بازارهاي هدف، امري دشوار و يا بعضاً غيرممكن ميباشد.
لذا با توجه باينكه بدست آوردن اطلاعات اقتصادي بروز شده كشورهاي جهان براي شركتها سهل و آسان نبوده و مستلزم زمان طولاني و هزينه هاي گزاف خواهد بود لاجرم بهمین منظور كارشناسان مركز جامع صادرات و واردات ايران با در نظر گرفتن اولويتها و دسته بندي كشورهاي جهان از نظر همكاري با ايران به سه دسته درجه ۱ و۲ و۳، اقدام به جمع آوري اطلاعات اقتصادي كشورها نموده اند، بطور مثال اطلاعات كشورهايي را كه ميتوانند بيشترين همكاري را با تجار و صاحبان صنايع ايراني داشته باشند در مرحله اول و كشورهايي كه ارتباط متوسطي را با شركتهاي ايراني دارند در مرحله دوم و مابقي كشورهاي جهان در مرحله سوم جمع آوري شده و بصورت كامپيوتري (رايانه اي) در اختيار شركتهاي عضو مركز و ساير علاقمندان قرار خواهد گرفت. ضمنا اطلاعات اقتصادي شركتهاي ايراني نيز متقابلاً در اختيار شركتها و علاقمندان خارجي قرار ميگيرد