درباره ما

21922ed

جهاني شدن واژه‌اي است كه امروزه از محدوده سنتي، علمي و مراكز دانشگاهي فراتر رفته و عموم مردم در مورد آن سخن ميرانند و در خصوص فوايد و زيانهاي آن اظهارنظر مي‌كنند. جهاني شدن بحثي است كه در قرن هفدهم ميلادي مطرح و از اوايل دهه ۹۰ ميلادي بر شدت آن افزوده و بر آن تاكيد گرديد بطوري كه تاكنون رشد فزاينده‌اي داشته و تا به آنجا پيش رفته كه تمامي ابعاد مختلف زندگي مردم جهان اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي نظامي را نيز در برگرفته است. در واقع امروزه جهان بسوي دهكده‌اي پيش ميرود كه از كشورها فقط نامي باقي مي‌ماند و ليكن مرزهاي ملي، اقتصادي و فرهنگي بر اثر پديده‌اي بنام جهاني شدن در حال فروپاشي است. بحث جهاني شدن اقتصاد و توليد كالاها و فعاليت شركتها، ديگر مختص يك كشور خاص نبوده و در واقع جهاني شدن ساختار مالي، نظام تامين اعتبار توليد و تجارت را دگرگون كرده است. لذا واقعيت جهاني شدن و بعبارتي ديگر روند جهاني شدن اقتصاد را نميتوان ناديده گرفت.
درهمين راستا و بمنظور همراه شدن بنگاههاي اقتصادي با روند جهاني شدن اقتصاد، ابتدا سازمانهاي مختلف اقتصادي بين‌المللي تأسيس و متعاقب آن اتحاديه مراكز تجارت جهاني WTCA در اوايل دهه ۷۰ ميلادي شكل گرفت كه تاكنون كشورها و شهرهاي بسياري را به عضويت خود درآورده است. به عبارتي ديگر مراكز تجارت جهاني جهت ارائه خدمات مدرن بازرگاني به شركتهاي عضو خود و هدايت و همراهي تجار و صاحبان صنايع در امر تجارت جهاني متولد و پا به ميدان گذارده‌اند. لذا سعي مراكز تجارت جهاني بر اين است تا با ارائه خدمات متنوع بازرگاني، مالي، رفاهي، الكترونيكي و…. موانع و سدهاي پيش روي فعالان اقتصادي را بمنظور دستيابي به بازارهاي جهاني از ميان برداشته و روياهاي جهاني شدن شركتها را به واقعيت تبديل نمايند. در اين راستا بحث عضويت و راه‌اندازي مركز تجارت جهاني ايران نيز از اوايل دهه ۱۳۷۰ مطرح و در نهايت پس از طي مراحل مخلف، بالاخره سال ۱۳۷۵ با پرداخت حق عضويت مصوب اتحاديه و صرف هزينه‌هاي جانبي جمعاً به مبلغ يك ميليون و پنجاه هزار دلار رسماً به عضويت اتحاديه مراكز تجارت جهاني در آمده است. هرچند بر كسي پوشيده نيست كه در اقتصاد پيچيده جهان امروز، تجارت و توليد در شرايط برابر و مساوي و همچنين در عرصه رقابت كامل، امكان‌پذير نبوده و نيست. بنابر اين كسب موفقيت در عرصه سخت و دشوار حاكم بر تجارت جهاني نيازمند سياستهاي استراتژيك اقتصادي و ابزارهاي خاص ميباشد كه اين فاكتورها توسط مسئولين مراكز تجارت جهاني مهيا و بمرحله اجرا گذاشته شده است. لكن اميد بر اين است تا فعالان اقتصادي با بهره‌مندي از خدمات و تجربيات مراكز تجارت جهاني علي‌الخصوص مركز تجارت جهاني ايران جايگاه خود را در عرصه تجارت جهاني بدست آورده و آن را تثبيت نمايند.
در اين شرايط، اقتصاد بسته و درون گراي كشور ما در دهه هاي گذشته سبب شده است تا صنايع داخلي از توان رقابتي لازم براي حضور موفق درعرصه جهاني محروم باشند، اما خوشبختانه تلاشهاي در خور تقديري از سوي دولت محترم و بخش خصوصي در پشت سرگذاشتن وضع موجود و دستيابي به وضعيت مطلوب و رقابت پذيري آغاز گرديده است. در حال حاضر هيچ بنگاه اقتصادي داخلي و خارجي بدون همكاري ساير واحد هاي اقتصادي شانس حضور در عرصه تجارت بين الملل را بدست نخواهد آورد و به گفته معروف هر بنگاه اقتصادي ميبايست منافع خود را در دل بنگاه اقتصادي ديگر جستجو و پيدا كند.
بهمين خاطر لازمه حضور موفق در بازارهاي جهاني، دستيابي به تكنولوژيهای جديد، اطلاعات، ارتباطات و منابع مالي ارزان قيمت و همكاري گروهي ميباشد.