ارائه خدمات مشاوره به اعضاء در زمينه هاي مختلف از جمله ( حقوقي، مالياتي، بانكي، سرمايه گذاري …) با نرخهاي اختصاصي

Hire-Best-Lawyer-For-Legal-Support-In-Ghana5476cc9eb4fb3d16eb78

نظرباينكه بخش اعظم مشكلات و دعواهاي بنگاههای اقتصادی بدليل عدم آشنايي مديران ارشد آنها با قوانين موجود و نداشتن ارتباط صحيح ایشان با مسئولین سازمانهاي طرف دعوا بوجود میآید لذا ارائه مشاوره درست و راهنمائی بموقع مدیران شرکتها در چنین مواقعی یک امر ضرروی و واجب میباشد.
مركز جامع صادرات و واردات ايران بمنظور کمک و راهنمائی مدیران ارشد شرکتهای عضو و توانمند نمودن آنها در مواقع حساس، اقدام به ایجاد بخش مشاورین مرکز نموده است.
این مشاوره در زمینه های مختلف از جمله ( حقوقی، مالیاتی، پولی و بانکی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کار و ….) صورت میگیرد و مدیران عامل شرکتهای عضو مرکز میتوانند پس از طی مراحل قانونی نسبت به استفاده از مشاوره مشاوران مركز جامع صادرات و واردات ايران اقدام نمایند.
لازم بتوضیح است خدمات مشاوره ای مركز جامع صادرات و واردات ايران بصورت میزهای اختصاصی ایجاد میگردد، بطور مثال میز حقوقی متشکل از چند مشاور برجسته حقوقی، میز مالیاتی متشکل از مشاوران عالی مالیاتی، میز پولی و بانکی تشکیل شده از چند مشاور و متخصص حرفه ای در امور بانکی کشور و….