مرکز تجارت جهانی بنگلور

مرکز تجارت جهانی بنگلور در یک قلمرو سبک زندگی یکپارچه واقع شده است. این پردیس بیش از ۴۰ جریب شامل ساختمان مرکز تجارت جهانی، مرکز خرید جبار، هتل شرایتون، کلمبیا بیمارستان آسیا و چند تخصص، یک مجتمع بزرگ مسکونی، یک باشگاه مدرسه و کهکشان با امکانات اجتماعی، تفریحی و تناسب اندام گسترش یافته است همه از این واحد های تشکیل دهنده در اطراف یک دریاچه ساخته شده است. مرکز تجارت جهانی ساختمان از ۳۲ طبقه ساخت تا به بیش از ۱۰۰،۰۰۰ متر مربع از فضای تجاری همراه با یک نوار بالای پشت بام سالن دفتر مرکز تجارت جهانی بنگلور در سراسر ۲۰۰۰ متر مربع با اتاق هیئت مدیره گسترش، اتاق ها، کنفرانس / سالن های سمینار، در دسترس بر اساس استخدام و آماده به استفاده از ‘پلاگین و بازی اتاق جوجه کشی نشست سرنشینان کنونی خود را از شرکت های چند ملیتی بزرگ و شرکت های داخلی تشکیل می دهند.

bangloor

تیپ دروازه – مرکز تجارت جهانی بنگلور در یک قلمرو سبک زندگی یکپارچه واقع شده است. این پردیس بیش از ۴۰ جریب شامل ساختمان مرکز تجارت جهانی، مرکز خرید جبار، هتل شرایتون، کلمبیا بیمارستان آسیا و چند تخصص، یک مجتمع بزرگ مسکونی، یک باشگاه مدرسه و کهکشان با امکانات اجتماعی، تفریحی و تناسب اندام گسترش یافته است همه از این واحد های تشکیل دهنده در اطراف یک دریاچه ساخته شده است. مرکز تجارت جهانی ساختمان از ۳۲ طبقه ساخت تا به بیش از ۱۰۰،۰۰۰ متر مربع از فضای تجاری همراه با یک نوار بالای پشت بام سالن دفتر مرکز تجارت جهانی بنگلور در سراسر ۲۰۰۰ متر مربع با اتاق هیئت مدیره گسترش، اتاق ها، کنفرانس / سالن های سمینار، در دسترس بر اساس استخدام و آماده به استفاده از ‘پلاگین و بازی اتاق جوجه کشی نشست سرنشینان کنونی خود را از شرکت های چند ملیتی بزرگ و شرکت های داخلی تشکیل می دهند.