پیام رئیس

153219_244 (1)جهان امروز متأثر از تحولات وسيع و عميق اقتصادي و سياسي، دوراني را طي ميكند كه تجارت جهاني و امر جهاني شدن يكي از ويژگيهاي محوري آن بشمار مي آيد. توسعه دور از انتظار فناوري الكترونيكي اطلاعات (IT)، بين المللي شدن فرآيندهاي توليد، افزايش سهم خدمات نوين، رشد و نقش بازارهاي مالي و پولي، جايگاه برتر موسسات فرامليتي و يكپارچه شدن بازارها موجب گسترش شديد رقابت در سطح جهاني شده است.
در اين شرايط، اقتصاد بسته و درون گراي كشور ما در دهه هاي گذشته سبب شده است تا صنايع داخلي از توان رقابتي لازم براي حضور موفق درعرصه جهاني محروم باشند، اما خوشبختانه تلاشهاي در خور تقديري از سوي دولتهای محترم و بخش خصوصي در پشت سرگذاشتن وضع موجود و دستيابي به وضعيت مطلوب و رقابت پذيري آغاز گرديده است.
در حال حاضر هيچ بنگاه اقتصادي داخلي و خارجي بدون همكاري ساير واحد هاي اقتصادي شانس حضور در عرصه تجارت بين الملل را بدست نخواهد آورد و به گفته معروف هر بنگاه اقتصادي ميبايست منافع خود را در دل بنگاه اقتصادي ديگر جستجو و پيدا كند.
بهمين خاطر، لازمه حضور موفق در بازارهاي جهاني، دستيابي به تكنولوژيهای جديد، اطلاعات، ارتباطات و منابع مالي ارزان قيمت و همكاري گروهي ميباشد.
از همين رو با استعانت از الطاف بيكران ايزد يكتا بدينوسيله اطلاعات مربوط به تاريخچه و نحوه شكل گيري مركز تجارت جهانی ايران، اهداف و شرح وظايف آن جهت هرگونه بهره برداري ارائه ميگردد.
اميد است با بهره گيري از اطلاعات و توضيحات ارائه شده در اين سایت و همچنین آغاز فعاليت رسمي مركز جامع صادرات و واردات ايران در تهران بتوانيم عينيتي از اهداف شمرده شده براي اين مركز در كشور عزيزمان ايران بدست آوريم. لازم بذکر است هدف اصلي از ايجاد مركز جامع صادرات و واردات ايران، ارائه خدمات بازرگانی، آموزشی، تحقیقاتی و…. رفاهی به تجار و صاحبان صنايع داخلي و خارجي به صورت متمركز و در يك نقطه يا بطور كلي زير يك سقف مي باشد، سرويس ها و خدماتی مانند:
خدمات بازرگاني، امكانات جهت صادرات و واردات، ارائه طريق درخصوص سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي، مسائل آموزشي، داوري، تسهيلات مالي و اعتباری، تعرفه هاي جهاني، سرويسهاي رفاهي و اداري، برگزاري كنفرانسها و نمايشگاههاي بين المللي و خدمات ديگری كه راهگشاي توليد و تبادل بهينه در امر تجارت ميباشند.
با امید به روزيکه بتوانيم با استفاده از تجارب و امكانات سازمانهاي بين المللي اقتصادي و مركز تجارت جهانی ايران در اقصي نقاط دنيا و ايران اسلامي به يك كشور قدرتمند در عرصه توليد و تجارت و صادرات غير نفني مبدل شويم.

باميد آنروز
محمدرضا سبزعلیپور
رئيـس مركـز تجارت جهاني ايـران
و رئیس شورای سیاستگذاری
اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی