سبزعلیپور هم رأی خود را به صندوق انداخت

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، دقایقی پیش رأی خود را به صندوق انتخابات انداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز تجارت جهانی ایران، وی پس از دادن رأی خود گفت: امیدوارم مردم شریف ایران با رأی خود، فرد اصلح را برای سکانداری قوه مجریه انتخاب و رئیس جمهور شایسته و کارآمد و پاکدستی را برای کشورمان برگزینند. من هم امروز این سعادت را داشتم تا رأي خود را جهت انتخاب رئیس جمهور صالح و شایستۀ آیندۀ ایران به صندوق بیاندازم.
علیپور افزود: انتخاب رئیس جمهور بسیار مهم میباشد زیرا سرنوشت چهار سال آیندۀ ایران را مشخص میکند و شخص منتخب میتواند با درایت، مدیریت صحیح، تیم قوی و متعهد و همچنین برنامه درست، مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی ایران را حل و کشور را شکوفا نماید و برعکس با سوءمدیریت و برنامه ها و سیاستهای غلط، میتواند ایران را به قهقرا برده و زندگی مردم را تیره و تار کند، از همین رو نباید به سادگی از کنار انتخابات ریاست جمهوری عبور کرد و آن را بی اهمیت دانست.

علیپور در خاتمه اظهار داشت: امیدوارم با این انتخاب، مشکلات ایران هرچه زودتر مرتفع و رشد و توسعه کشور محقق گردد و شخص منتخب فارغ از اختلافات سیاسی و جناحی، فقط در فکر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و سربلندی ایران و ایرانی باشد./انتهای پیام 

Leave a Comment