رئیس مرکز تجارت جهانی ایران پیروزی آیت الله رئیسی را تبریک گفت

مردم عزیز ایران علیرغم شیطنت های دشمن و بدخواهان نظام و همچنین وجود بیماری کرونا (کویید ۱۹) وارد میدان شده و با رأی قاطع خود مجددا حماسه ای بزرگ آفریدند

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران انتخاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی را بعنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت: متن پیام بدین شرح است.

مردم عزیز ایران علیرغم شیطنت های دشمن و بدخواهان نظام و همچنین وجود بیماری کرونا (کویید ۱۹) وارد میدان شده و با رأی قاطع خود مجددا حماسه ای بزرگ آفریدند و سکاندار چهار سال آینده قوۀ مجریه کشورمان را انتخاب نمودند.

در همین راستا آیت الله سید ابراهیم رئیسی با کسب اکثریت آراء بعنوان هشتمین رئیس جمهور تاریخ ایران و رئیس دولت سیزدهم انتخاب شدند.

اینجانب نیز پیروزی شایسته آیت الله رئیسی را تبریک عرض نموده و امیدوارم با درایت و مدیریت قوی و تیم توانمند، مشکلات اقتصادی را مرتفع و ایران و ایرانی را سربلند نمایند./انتهای پیام

Leave a Comment