Tag - خودکفایی بنزین، دولت یازدهم، وزارت نفت، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بیزن زنگنه، روحانی،عباس کاظمی، پخش فرآورده های نفتی،