سیاستهای غلط دولت، کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک “بحران” خواهد کرد

سبزعلیپور هشدار داد

با این اوضاع و احوالی که پیش رویمان میباشد باید به آن آقایانی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری میگفتند که «اگر روحانی نباشد، ایران ونزوئلا میشود» به جرأت پاسخ دهم که «اگر شما با این روند و ادامه سیاستهای غلط تان سرکار باشید، ایران بزودی ونزوئلا خواهد شد»!!

محمدرضا سبزعلیپور صاحب نظر اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن نقد سیاستها و عملکردهای غلط دولت، اوضاع اقتصادی کشور و مردم را طی ماههای آینده بسیار سخت و بحرانی عنوان کرد و گفت: مردم عزیزمان بنابه دلایل خاصی به آقای روحانی رأی داده و ایشان را مجدداً بعنوان رئیس جمهور ایران انتخاب کردند. مردم از گروکشی های سیاسی و جناحی و مشکلات و نابسامانی های اقتصادی سالهای گذشته خسته شده بودند در نتیجه فقط بدنبال کسی بودند تا با انتخابش، بتوانند فارغ از گرایشات دوستی و جناحی بر مشکلات سیاسی، اجتماعی، بین المللی علی الخصوص اقتصادی فائق آمده و اقتصاد ایران را از بن بست خارج کند. همین دلایل منجربه ظهور کسی شد که طبق اذعان خودش، نه تنها وابسته و بدهکار هیچ جریانی نبود بلکه شخصی باتجربه، دلسوز، آگاه به امور داخلی و بین المللی، مدیر و مدبر، میانه رو و اعتدال گرا و از همه مهمتر یک حقوقدان نه یک سرهنگ بود که قطعاً با همین اوصاف میتوانست مردم، مقام معظم رهبری و همچنین همۀ جناحهای سیاسی کشور را راضی و حمایت همه جانبه آنان را پشت سر خود داشته باشد.

وی افزود: اما متأسفانه طی چهار سال و نیمی که از عمر دولت اول و دوم تدبیر و امید سپری گردیده نه تنها مشکلات اقتصادی کشور مرتفع نشده بلکه برعکس اقتصاد ایران بی رمق و زمین گیرتر نیز شده است، ضمناً بحث برجام هم بین زمین و هوا مانده و موانع زیادی بر سر راه تحقق آن بوجود آمده است، در نتیجه طی چهار سال و چند ماه گذشته در جهت توجیه ناکامی ها و سوءمدیریتهای دولتمردان، حرف و حدیث ها و داستانهای زیادی را در گوش مان موعظه کرده اند از جمله اینکه روزی بحث تخریب و عبور از روحانی را مطرح نمودند مبنی بر اینکه عده ای و یا برخی از آقایان و رسانه ها قصد تخریب روحانی را دارند که در پاسخ به این ادعاها با صراحت و قاطعیت عرض کردم که هیچکس و هیچ چیز نمیتواند روحانی را تخریب کند بجز یاران دروغین و متظاهر، دولتمردان ضعیف و عملکرد نادرست آنها و نهایتاً سیاستهای غلط دولت!! بله، عرض مان کاملاً درست بود زیرا فقط و فقط خود روحانی و یاران دروغین و متظاهر ایشان و عملکردهای نادرست دولتش میتواند روحانی را در مدت زمان کوتاهی تخریب کند نه اشخاص و یا رسانه های داخلی و خارجی.

علیپور اظهار داشت: با وجود اینکه دولت روحانی در چهار ساله دولت اول خود نتوانست قدمهای مثبت و قابل قبولی در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم بردارد، لذا با بحران بزرگی روبرو شده بود و آنهم این بود که دیگر مردم به دولت وی و عملکرد یارانش اعتماد نداشتند پس میبایست بگونه ای دیگر اعتماد ملت را مجدداً جهت جمع آوری آراء شان جلب میکرد؟ در همین راستا و در جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دوباره به سردادن شعارهای جذاب و وعده های مختلف و توجیه عملکرد ضعیف دولت خویش پرداختند، و عده ای نیز با دادن شعارهای توخالی و بعضاً با ایجاد رعب و وحشت بین مردم، صراحتاً اعلام کردند که “اگر ما دوباره بر مسند قدرت سوار نشویم ایران ویران خواهد شد و زندگی برای مردم تیره ‌و تار”!!! البته سال ۹۲ هم اعلام کرده بودند که “اگر ما پیروز نشویم و آقای روحانی رئیس جمهور نشود سایه جنگ بر سر ایران سنگینی خواهد کرد و دیر یا زود آمریکا به کشورمان حمله نظامی خواهد کرد و بر‌عکس چنانچه سکان دولت در دست ما باشد، دیگر جنگی در کار نخواهد بود”!! انگار که دستشان در دست دشمنان ایران میباشد و اخبار دقیق جنگ را دوستانشان لحظه به لحظه به آقایان خبر میدادند!!

پس از مدتی مجدداً اعلام نمودند که “اگر ما رئیس جمهور نشویم روز به روز فشارهای بین‌المللی و تحریمهای جهانی علیه ایران بیشتر خواهد شد تا جایی که تمام بخشهای کشورمان فلج و زندگی برای مردم مان امکانپذیر نخواهد بود، اما چنانچه سکان دولت در دست ما باشد، دیگر تحریمی در کار نخواهد بود”!! این در حالیست که پس از گذشت سالهای طولانی، هنوز سایه جنگ و تحریمهای اقتصادی از سر ما کوتاه نشده است!!

وی گفت: در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و زمانیکه دوباره بازار تبلیغات گرم شده بود باز هم  عده‌ای برای کسب آراء مردم به هر شگرد و ترفندی روی آوردند و در همین راستا عده‌ای خاص متأسفانه پای خود را بیش از پیش از گلیم‌شان درازتر کرده و با طرح نقشه‌ای شوم و خطرناک در اتاق فکر خویش، ترس و وحشت را وارد دل مردم نموده و با رمز جدید «اگر ما نباشیم، ایران ونزوئلا میشود» در پی صید آراء مردم شدند!! این عده با القاء این سناریو که “اگر سکان دولت دوازدهم در دست آقای روحانی نباشد پس تحریمها مجدداً برقرار میگردد، فروش نفت کاهش مییابد، درآمد دولت صفر، ارزش پول ملی کاهش و واردات کالاهای اساسی متوقف میشود، رکود صنعت و بیکاری افزایش مییابد و در نتیجه مردم ایران همچون مردم ونزوئلا، چیزی برای خوردن هم گیرشان نخواهد آمد!! پس به ما رأی دهید تا رابطه ایران با جهان خارج علی الخصوص غرب را تقویت و تحریمها را رفع و بحران را از سر ایران دور کنیم.”!!

این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به اعتماد مجدد مردم به آقای روحانی تصریح کرد: غالب مردم ایران به چند دلیل از جمله: کوتاه شدن سایه جنگ از سر ایران، رفع تحریمها، ممانعت از ونزوئلا شدن ایران و ترسیدن از دیوارکشی کاندیدای رقیب بین زنان و مردان در خیابانها!! و از همه مهمتر رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت و سطح زندگی شان و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان، دوباره به آقای روحانی و شعارها و وعده هایش اعتماد کردند و با رأی خود، ایشان را بعنوان دوازهمین رئیس جمهور ایران برگزیدند لکن توقع همگان بویژه صاحب نظران سیاسی و اقتصادی بر این بود تا جناب روحانی در دولت جدید خود، کم و کاستی ها و نقاط ضعف دولت یازدهم را مرتفع و با اِعمال سیاستهای درست، بهره مندی از تیم قوی، مدیر، کاردان و دلسوز پاسخ مناسبی به اعتماد مردم داده و اینبار دیگر کاری کند کارستان اما پس از پیروزی در انتخابات متأسفانه رابطه خود را با توده مردم و روشنفکران بیش از پیش برهم زد و عرصۀ اقتصادی را برای توده های متوسط و ضعیف جامعه تنگ و تنگ تر کرد!!

بطوریکه با جابجایی سمت و پست همان مدیران و دولتمردان چهار سال پیش، فعالیت دولت دوازدهم را آغاز کرد و پس از گذشت ۵ ماه، عملکردی نادرست، شبهه انگیز و غیرقابل دفاع بشرح زیر از خود برجای گذاشته است:

* تشدید رکود اقتصادی

* رشد نگران کننده و روز افزون بیکاری

* ورشکستگی تعداد دیگری از صنایع و شرکتها

* تعدیل پی در پی نیرو و معوق شدن حقوق کارگران

* ایجاد ترس و نگرانی بین کارکنان کشوری و لشگری و بروز شک و شبهه در ذهن آنان درخصوص عدم توانایی دولت در پرداخت بموقع حقوق شاغلین

* اعمال تحریمهای جدید آمریکا برعلیه سپاه و سایر بخشهای کشور

* عدم پیشبرد برجام

* صدور دستور گرانی انواع نان و توقف موقت افزایش قیمت نان بدلیل اعتراض های صورت گرفته

* شکست روحانی کرِ و به بن بست کشاندن بیمه سلامت

* ارائه لایحۀ بودجه ای پر ابهام برای سال ۱۳۹۷ و تأمین هزینه های دولت از جیب مردم

* افزایش بهای کالاهای مختلف از حامل های انرژی گرفته تا گرانی کالاهای مصرفی و نرخ خدمات دولتی و مالیات

* پیشنهاد افزایش عجیب و غریب و چند صد درصدی عوارض خروج از کشور

* درخواست قطع یارانه نقدی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی و سوق دادن مردم بسمت کمیته امداد امام خمینی (ره)

* عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و رشد سرسام آور ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی

* بوجود آوردن زمینه ای جهت ورود موج جدیدی از تورم افسارگسیخته

* عدم توانایی در حل مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالی اعتباری ورشکسته

* ایجاد بحران پولی و بانکی و بروز ابهام در توانایی فعالیت برخی بانکها و شک مردم نسبت به تداوم حیات تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی اعتباری رسمی و مجوزدار

* بی توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی

* کم توجهی به زلزله زدگان استانهای مختلف و عدم توانایی دولت در ارائه خدمات مطلوب، سریع و قابل قبول

* آلودگی پی در پی هوای تهران و شهرهای بزرگ ایران و عدم توانایی دولت در کنترل آلودگی

* گرانی وحشتناک قیمت تخم مرغ و برخی دیگر از کالاهای اساسی

* و… دهها مورد دیگر از همین دست

 سبزعلیپور در ادامه اظهار داشت: به جرأت میتوانم بگویم که اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور و معیشت امروز مردم عزیزمان آن چیزی نیست که دنبالش بودیم و آن مدینه فاضله ای نیست که وعده اش را داده بودند. زیرا غالب مشکلات خرد و کلان کشور و دغدغه های مردم هنوز پا برجاست، آنوقت جناب آقای روحانی و سایر دولتمردان عزیز از جمله جناب صدراعظم جهانگیری از هر فرصتی که بدست می آورند به نفع خود بهره جسته و طی سخنانی در برابر مردم و یا در نشستهای خبری در مقابل رسانه های گروهی داخلی و خارجی میفرمانید که (به به و چه چه)، عجب تدبیری اندیشیده ایم، کاری کرده ایم کارستان!! ولیکن فقط اقدام به خودستایی میکنند و از عملکردهای موفقیت آمیز دولت تدبیر و امید آنهم به زعم خود تعریف، تمجید و دفاع میکنند. همچنین سالهای گذشته (یعنی سالهای پیش از مرداد ۹۲) را سالهای بدبختی و فلاکت اعلام و سالهای پس از مرداد ۹۲ تا به امروز را سالهای موفقیت، شکوفایی و رونق اقتصادی و غلبه بر مشکلات می نامند!! متأسفانه فقط و فقط میخواهند با کلمات و سخنان خشک و خالی اوضاع کشور را باب دل مردم و خوب و بی نظیر نشان دهند که اصلاً این کارشان پسندیده و قابل دفاع نیست. مع الاسف استنباط اینجانب بر این است چونکه دولت قدیم و جدید آقای روحانی طی چهار سال و نیم گذشته نتوانسته به وعده های داده شده خود جامه عمل بپوشاند از همین رو تا حدود زیادی مردم را دل شکسته و نا امید کرده است!!

لکن پرسش مهم مردم از جناب آقای روحانی این است که: آیا قرارمان این بود و آیا شما چنین عهد و پیمانی را با خود و با مردم بسته بودید؟  

علیپور با اشاره به عملکرد چهار سال و نیم دولت آقای روحانی گفت: باتوجه باینکه عملکرد آقایان طی سالهای گذشته ضعیف و سوال برانگیز بوده، لکن در عجبم که چرا فقط از خود تعریف و تمجید میکنند و بجای اینکه بابت نقاط ضعف و کم کاری ها و سوءمدیریت شان از ملت عذرخواهی نمایند برعکس با مردم درشت گویی نیز میکنند!! 

باز هم بنده در عجبم که چرا وقتیکه رهبر معظم انقلاب با صدای بلند در برابر ملت اعلام میکنند که شکایات مردم از اوضاع اقتصادی دائماً به دست ما میرسد و میفرمایند که اگر اقتصاد مقاومتی اجرا میشد وضع زندگی مردم اینگونه نبود‌، چرا باز هم دولتمردان اصرار دارند که اوضاع اقتصادی ایران را خوب و عالی نشان دهند و اعتنایی هم به اجرای اقتصاد مقاومتی ندارند؟!!

وی افزود: متأسفانه وضعیت کنونی اقتصاد ایران در آمارها عالی است اما در واقعیت بسیار خراب است. لکن حقیقت تلخ در مورد اقتصاد ایران این است که هم وضعش خراب است و هم چون در خیال مسئولان و دولتمردان وضعیت کشور و اوضاع مردم عالی است

دیگر اراده ای هم برای بهبود آن به چشم نمی خورد. از همین رو برای چندمین بار تکرار میکنم که در یک جمله اقتصاد ایران در شعار عالی است اما در واقعیت افتضاح میباشد!! پس واقعیت امروز اقتصاد ایران بوضوح نشان میدهد که رکود داریم، تورم و بیکاری داریم، رشد نقدینگی، بدهی کلان مردم و دولت به بانکها را داریم، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق کالا و اختلاس هم داریم، رشد شدید نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی نیز داریم. درکل، صدها مورد دیگر هم داریم که اصلاً این داشته ها قابل افتخار نیست و برعکس، دارایی های فوق الذکر این واقعیت را به اثبات میرسانند که اقتصاد ایران بیمار است و بیمار است و بیمار!!

این اقتصاددان تأکید کرد: از خود راضی بودن دلتمردان و اوضاع اقتصادی را به زور تبلیغات و آمارها عالی نشان دادن و مشکلات معیشتی مردم را ندیدن و درد مردم را نشنیدن، همه و همه باعث دلخوریها، دلشکستگی ها و تجمعاتی همچون تجمع یکی دو روز گذشته مردم مشهد و شهرهای دیگر میشود که در اعتراض به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته و شرکت پدیدۀ شاندیز و همچنین در اعتراض به گرانی و سختی معیشت شان به خیابانها ریختند که با سوء استفادۀ فرصت طلبان از این اعتراض آرام و به حق مردم، امنیت ملی به خطر انداخته شد و تبلیغات عجیب و غریبی نیز در رسانه های خارجی برعلیه کشورمان ایجاد گردید.!!

اعتراض به مشکلات اقتصادی حق مردم است اما آیا بهتر نبود تا پیش از آغاز اعتراضات و تجمعات خیابانی، دولت درد مردم و صدای آنان را میشنید و بجای اینکه روز به روز عرصۀ زندگی را بر آنان تنگ کند آرامش، رفاه و امنیت اقتصادی مردم عزیزمان را فراهم میکرد؟ هرچند که ما طی چهار سال گذشته مشکلات و اتفاقات پیش رو را دلسوزانه خدمتتان بیان کردیم اما کو گوش شنوا؟ نه تنها به عرائض و هشدارهایمان گوش نداده و آنها را مهم ندانستید بلکه فوراً انگ مخالف دولت بودن و دلواپسی را هم به ما چسباندید!!

وی افزود: دولت باید آگاه باشد که با هر چیزی شوخی و بازی میکند هرگز با نان و رزق مردم بازی ننماید زیرا بازی با نان مردم، بسیار خطرآفرین است. مردم ایران به سه چیز بسیار حساسند و به آنها سریع واکنش نشان میدهند، این موارد عبارتند از: تعدی و تجاوز به کشور و پرچم شان، تعدی به نوامیس شان و گرسنگی، سختی معیشت و کوچکتر شدن سفره شان و نهایتاً توهین به شعورشان را نیز برنمی تابند. مردم ایران در برابر هر یک از موارد ذکر شده بقدری حساس و تعصب دارند که لحظه ای درنگ نمی کنند و در برابر آنان از جان و مال خود مایه میگذارند پس باید بدانیم که این موارد شوخی بردار نیستند و قلباً امیدوارم که هرگز هیچکدامیک از آنها برای کشور و مردم عزیزمان پیش نیایند.

علیپور گفت: دولت و دولتمردان بجای خود فریبی و درشت گویی با مردم باید به فکر جراحی عمیق اقتصاد ایران باشند. اینکه آقای روحانی بگوید ما به همه وعده هایمان عمل کرده ایم و اقتصاد را به رشدی رسانده ایم که دیگر کشورهای جهان به ما حسادت میکنند!! و یا آقای جهانگیری اوضاع اقتصادی را خوب جلوه دهد و بگوید که پیشرفتهای خوبی داشته ایم فقط در این مسیر چند قلم کالا گران شده است که مردم باید تحمل کنند و در ادامه، همه تقصیرها را به گردن رقبا بیاندازد و حاضر نباشد که به هیچیک از ضعفها و اشتباهات و کم کاری های دولت اعتراف کند و فقط دنبال یک دشمن فرضی برای توجیه و تبرئه دولت خود باشد!! و یا اینکه آقای کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در برابر آلودگی شدید هوای تهران بگوید که کاری از دست ما بر نمی آید و فقط دعا کنید تا باد بیاید!! یا اینکه آقای ربیعی وزیر کار و رفاه بفرمایند که بیکاران دهه شصتی نمی گذارند تا اشتغال های بوجود آمده توسط دولت دیده شوند!!! که این حرف ایشان مانند این جوکی است که میگفتند (یک بنده خدایی رفته بود جنگل و میگفت که این درختها نمی گذارند آدم جنگل را ببیند!!) و… دهها مورد از این سخنان و افاضات که هیچکدام دردی از دردهای مردم عزیزمان دوا نمیکند و بعضاً به شعورشان هم توهین میشود!!

سبزعلیپور افزود: با این اوضاع و احوالی که پیش رویمان میباشد باید به آن آقایانی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری میگفتند که «اگر روحانی نباشد، ایران ونزوئلا میشود» به جرأت پاسخ دهم که «اگر شما با این روند و ادامه سیاستهای غلط تان سرکار باشید، ایران بزودی ونزوئلا خواهد شد»!!

صراحتاً عرض میکنم که اگر اقتصاد ایران طی دو سه سال آینده  به رشد قابل توجهی دست نیابد که بعید میدانم چنین شود قطعاً ما شاهد ورود اقتصاد ایران به فرایند «ونزوئلایی شدن» خواهیم بود.

لذا با توجه به سیاستهای غلط اعمال شده توسط دولت، متأسفانه این روزها فعالان اقتصادی به هم پیغام میدهند که مبادا سرمایه ‌هایتان را در اقتصاد کشورمان زمین گیر کنید.!! وقتیکه سوال میکنیم پس سرمایه هایمان را چکار کنیم فوراً پاسخ میشنویم که در دولت آقای روحانی باید سرمایه ‌های خود را به کشورهای خارجی که آینده امن‌ تر و روش تری داشته باشند ببریم!! کشورهایی همچون دبی؟ گرجستان؟ ارمنستان؟ ترکیه؟ تاجیکستان؟ و… غیره. پیام این تحول در سوالات فعالان اقتصادی این است که در سالهای اخیر، فضای سیاسی و اقتصادی کشور مبهم ‌تر شده  و محیط کسب‌ و‌کار نیز به قهقرا رفته و عدم اطمینان به کار در ایران شدیداً افزایش یافته است. شاید یکی از دلایلی که سرمایه گذاران خارجی به دولت آقای روحانی اعتماد نکرده و سرمایه های خود را به ایران نیاورده اند عدم تحقق برجام و مشکلات و سیاستهای غلط برشمرده در بالا میباشد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه تأکید نمود که هنوز دیر نشده و دولت باز هم برای جبران وقت دارد، لکن بخدا قسم طی چهار سال و نیمی که گذشت و طی سه سال و نیمی که باقیمانده قطعاً با حمایت مردمی که دارید به راحتی میتوانید  بخش قابل قبولی از مشکلات ایران اسلامی را با برنامه‌ریزی صحیح و حضور افراد دلسوز و قدرتمند حل و فصل کرده و اقداماتی را انجام دهید که حداقل نسیم آن در کوتاه مدت به صورت همۀ هموطنان عزیزمان وزیده و سفره های مردم نیز تا حدودی ثمرۀ این اقدامات مثبت را دیده و آن را حس کنند، باز هم به خداوندی خدا قسم زندگی و معیشت غالب مردم در شرایط بسیار سختی است که امیدوار بوده و امیدوار هستم تا جناب آقای روحانی و دولت متبوعش با تدبیری ضربتی و اعمال سیاستهای دقیق و انقلابی، زندگی را به کام مردم شیرین و ایران را سربلند نمایند. هرچند که پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۶ ، سریعاً آن پیروزی را به وی تبریک گفته و اعلام نمودیم که منتقدین هم آماده حمایت و همکاری با دولت جدیدتان میباشند بشرطی که دست رد به سینه شان نزنید، لکن نه تنها دست رد به سینه ما زدید بلکه ما را به گوشۀ رینگ برده و چند مشت هم به سر و صورت مان نواختید!! به همین خاطر آقای روحانی غالب یاران، دوستان و طرفداران خود را از دست داده و خود را نیز تنها حس میکند.

مخلص کلام اینکه چنانچه در سیاستها و روشهای خود تغیر اساسی ایجاد نکنید و باز هم بخواهید با همین فرمان و با همین سکان کشتی دولت دوازدهم را فرماندهی و آنرا در این دریای پر تلاطم هدایت نمائید بطور قطع کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک “بحران” خواهید کرد!! پس تا دیر نشده از بحران فاصله بگیرید و طرحی نو دراندازید./انتهای پیام

Leave a Comment