رشد و شکوفایی اقتصاد و موفقیت فعالان اقتصادی کشورمان در گرو آرامش و افزایش امنیت است

ضمن عرض تبریک انتصاب سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی

جهت تحقق شعار سال و رشد و شکوفایی اقتصاد ایران ضروری است تا سازمانهای نظارتی و امنیتی بویژه سازمان اطلاعات سپاه از فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارآفرینان سالم و درستکار حمایت و پشتیبانی نموده و بستر را برای فعالیتهای اقتصادی شفاف بخش خصوصی که نهایتاً منجربه اشتغالزایی و تولید ثروت میگردد فراهم سازند تا همه فعالان ریز و درشت اقتصادی بخش خصوصی دلگرم و امیدوارانه به فعالیتهای تولیدی، تجاری و خدماتی خود ادامه دهند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در صد و دهمین نشست ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران ضمن عرض تبریک انتصاب سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی سخنانی در جمع تعدادی از مدیران و فعالان اقتصادی برجسته به نقش امنیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در به گردش در آوردن چرخ تولید و همچنین رشد و شکوفایی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: قدرت هر کشوری را در سطح جهان، اقتصاد آن کشور تعیین میکند و منابع ارزی بالای هر کشوری نیز قدرت چانه زنی و مانور مقامات آن کشور را در بین سایر دولتهای جهان ارتقاء میدهد. در جهان امروز، لشگرکشی و جنگهای فیزیکی بین کشورها جهت اثبات برتری تا حدود زیادی معنا و مفهوم خود را از دست داده و جنگهای اقتصادی جای آنها را گرفته است. لکن ما به چشم خود دیده و می بینیم که بسیاری از کشورهای قدرتمند نظامی جهان که از اقتصاد مستحکمی برخوردار نبوده اند یکی پس از دیگری محکوم به شکست بوده و از صحنه روزگار محو شده و جهان را دربست در اختیار قدرتهای اقتصادی بزرگ قرار داده اند.

وی افزود: این پیش زمینه را عرض کردم تا بگویم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای حضور قدرتمند خود در سطح جهان نیازمند پی ریزی اقتصادی قوی و با برنامه میباشد. اینکه فقط با زبان، شعار داده و هی بگوئیم که ما جزء قدرتهای اقتصادی جهان هستیم و یا باید تا سال ۱۴۰۴ یکی از قدرتهای برتر جهان شویم و مثلاً با حجم مبادلات تجاری معادل ۱۰۰ الی۱۵۰ میلیارد دلار جایگاه ممتازی را در بین کشورهای دنیا داریم کافی نیست. ما که قصد نداریم خودمان را گول بزنیم زیرا اصلاً معلوم نیست که این آمارها آنهم در اوج تحریمهای اعمال شده علیه ایران درست هستند یا خیر؟ ثانیاً خود را با کدام کشورهای جهان مقایسه میکنیم که اینچنین قاطعانه برای خود جایگاه ترسیم می کنیم، آیا کشور ایران را با قدرتهای برتر صنعتی جهان و یا کشورهای پیشرفته و پر درآمد اروپائی و آسیایی مقایسه می کنیم و یا با کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا آفریقایی می سنجیم که اینچنین بر خود می بالیم؟ ثالثاً اگر فروش نفت و فرآورده های نفتی را هم از اقتصاد و مبادلات تجارت جهانی خود کسر نمائیم آنوقت کجای کار هستیم؟ و دست آخر اینکه اگر صادرات دولتی و پروتکلی را نیز از دستور کار حذف کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که صادرات واقعی و غیرنفتی ما بسیار اندک بوده و آنهم بدست مدیران و مردانی بزرگ انجام میشود که واقعاً آنها را میبایست سربازان خط اول اقتصاد ایران لقب داد که متأسفانه در حال حاضر جمعی از همین مردان بزرگ اقتصاد ایران نیز از بد حادثه و بواسطه مشکلات اقتصادی که گریبان کشور و ملت را گرفته است در زندان بسر میبرند!!!

سبزعلیپور با اشاره باینکه رشد و توسعه اقتصاد ایران و شکوفایی صادرات غیر نفتی کشور فاکتورهای خاصی نیاز دارد گفت: جدای از امکانات بین المللی، پول و فعالیتهای اجرایی، موارد دیگری نیز میبایست دست بدست هم بدهند تا توسعه اقتصاد بنحو مطلوب در کوتاهترین زمان امکانپذیر و محقق شود منجمله، وجود تیم اقتصادی دانا، توانمند و منسجم در بدنه دولت؛ قوانین شفاف و هموار کننده تولید و تجارت، نبود بوروکراسی و نامه نگاریهای بیهوده و زائد و…. اما در این میان فاکتور و مورد دیگری وجود دارد که بسیار مهم و در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان اساسی و بیش از سایر فاکتورها ضروری و حیاتی تر میباشد که اگر این مورد وجود نداشته باشد، فاکتورهای دیگر اصلاً کارساز نبوده و چندان مهم نخواهند بود!!

وی اظهار داشت: چنانچه همه امکاناتِ رشد و شکوفایی اقتصاد مهیا باشد اما کشور ناامن بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی وجود نداشته باشد، قطعاً هیچ پیشرفتی در کار نخواهد بود و اقتصاد بجای رشد، پسرفت خواهد کرد!!

از قدیم گفته اند که سرمایه و سرمایه گذار همچون آهویی هستند که هر جا امن باشد آنجا حضور دارند و از جا و مکانی که ناامن و خطرناک باشد، فراری و گریزان هستند، پس اقتصاد در جامعۀ ناامن هرگز رشد نخواهد کرد و سرمایه ها نیز از آن جامعه و کشور دور و فراری خواهند شد.

بر همین اساس کشورهای متخاصم و دشمنان داخلی نیز تنها یک هدف را دنبال میکنند و آنهم فقط ناامن کردن ایران و به بن بست کشاندن تولید و فعالیتهای اقتصادی است.

علیپور یادآور شد: در این راستا نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران با درایت و تلاشهای شبانه روزی خود، امنیت سراسر کشورمان را تأمین و آرامش را جهت زندگی و فعالیتهای مردم و هموطنانمان برقرار نموده اند. نقش نیروهای امنیتی در برقراری امنیت، بویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار چشمگیر و غیرقابل کتمان بوده است.    

بررسی رابطه « شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان میدهد، دولتهای پاکتر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه « شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولتها» با میزان سرمایه ‌گذاری در کشورهای مختلف، نشان میدهد شاخص جهانی صلح و امنیت دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخصهای منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکردهای نوین بدلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه های اقتصادی در جوامع مختلف دارند. 

سبزعلیپور در ادمۀ سخنانش ضمن تأکید بر لزوم تقویت هرچه بیشتر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور به خبر انتصاب سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: در آستانه عید قربان و عید غدیر انتصاب شایسته ای را شاهد بودیم که یکی از نخبگان و کاردانان نظام جمهوری اسلامی با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده ‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  به سمت ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب گردید که از همین طریق و از این تریبون انتصاب شایستۀ حاج کاظم بزرگوار را تبریک عرض کرده و از خدای سبحان برای ایشان سربلندی و توفیقات الهی را خواستاریم.

خوشبختانه سردار کاظمی انسانی مدیر و مدبر، باتجربه، با سواد و دانا، پاکدست، بی حاشیه، متعهد و دلسوز و مهربان میباشد که فعالان اقتصادی از انتصاب ایشان و ریاست این بزرگوار بر سازمان اطلاعات سپاه حمایت کرده و حضور وی را مثبت و خوش یمن میدانند.

نقش سازمان اطلاعات سپاه در تأمین امنیت و آرامش و همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملیات تهدید کننده دشمن بسیار مهم و غیر قابل کتمان میباشد، فلذا حضور مدیر و فرماندهی دانا و توانمند در رأس چنین سازمان حساس و مهمی ضروری میباشد.

با بررسی و مطالعه توانمندی ها و جایگاه ارزشی حاج کاظم که از بسیجیان دارای تحصیلات عالیه و تجربیات گرانقدر هستند، امید براین است تا بدون فرصت سوزی و به فوریت، با دعوت و استفاده از نظرات کارشناسان با تجربه و کارآزموده های دلسوز سیاسی و اقتصادی در جهت ایجاد فضای اُنس و الفت و همدلی ملت و دولت و  قوای سه گانه وبا محوریت تلاش برای رفع محرومیت ها و مشکلات جاری اقتصادی مردم و انتظارات شان از دولت مردمی و با هدف ایران قوی و با اولویت بندی برنامه های قابل اجرا، بکوشید تا با عملکرد مدبرانه تان موجبات رضایت مردم از دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم و با حمایت از کارآفرینان موفق زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشورمان را بوجود آورید تا الگویی برای دیگر بخش های کشوری و حکمرانی هم باشید انشاءالله.

وی یادآور شد: همانگونه که هوشمندانه و بدرستی امام (ره) فرمودند، اگر سپاه نبود کشور هم نبود،  امید است هر چه زودتر نتیجه تدابیر و‌ خدمات حاج کاظم بزرگوار بیش از پیش بر سر سفره های مردم شریف ایران دیده شود، بویژه در جهت برچیدن فقر، ریشه کن نمودن فساد و تبعیض و کاهش انواع آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، از طریق ارتباط مستقیم‌ با فرهیختگان و پیشکسوتان و صاحب نظران با تجربه و با هدف تجمیع نیروها برای همکاریهای متقابل در راستای ایده های مقام معظم رهبری حفظه الله و دفاع از حقوق حقه و‌ منافع مردم ایران در کلیه امور در سطح داخلی و بین المللی بر پایه حکمت، عزت و مصلحت، خلاقیت و نوآوری و ارزش افزوده حداکثری.

لذا با توجه به تجارب ارزشمند حاج کاظم در امور مدیریتی، امید وافر داریم که همه با هم بتوانیم گام های اساسی و ‌بلندی را در جهت پیاده سازی اهداف گام دوم انقلاب برداریم.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان تصریح کرد: جهت تحقق شعار سال و رشد و شکوفایی اقتصاد ایران ضروری است تا سازمانهای نظارتی و امنیتی بویژه سازمان اطلاعات سپاه از فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارآفرینان سالم و درستکار حمایت و پشتیبانی نموده و بستر را برای فعالیتهای اقتصادی شفاف بخش خصوصی که نهایتاً منجربه اشتغالزایی و تولید ثروت میگردد فراهم سازند تا همه فعالان ریز و درشت اقتصادی بخش خصوصی دلگرم و امیدوارانه به فعالیتهای تولیدی، تجاری و خدماتی خود ادامه دهند.

در خاتمه جا دارد تا از خدمات و فعالیتهای ۱۳ ساله جناب آقای حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه نیز قدردانی نموده و برای ایشان هم آرزوی سربلندی و موفقیت در جایگاه جدید را داشته باشیم، امید است که ایشان از این به بعد هم منشاء خدمات و تحولات مثبتی باشند. هرچند که دشمن و معاندین داخلی و خارجی تلاش نمودن تا از جابجایی ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نهایت بهره برداری تبلیغاتی را به نفع خود و در جهت ملتهب نمودن اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور انجام دهند که راه به جایی نبردند.

/انتهای پیام

Leave a Comment