خلیج فارس یک موهبت بسیار بزرگ اقتصادی است

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: ما باید از جزایری که در خلیج فارس داریم به نحو احسن در جهت رشد و توسعه اقتصاد ایران استفاده کنیم.

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ظرفیتهای اقتصادی خلیج فارس، اظهار کرد: خلیج فارس یک موهبت بسیار بزرگ و بی نظیری است که خداوند در اختیار ما و تمام کشورهای حاشیه این خلیج قرار داده است.

وی افزود: خلیج فارس از نظراقتصادی یک پل ارتباطی بین ایران و جهان است که بیشترین حمل و نقل در زمینه های مختلف از این طریق صورت میگیرد و تمام صادرات نفتی و غیرنفتی کشور از خلیج فارس انجام می شود.

سبزعلیپور بیان کرد: علیرغم تمامی مزایایی که خلیج فارس برای کشور ما داشته، اما ما نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید از این فرصت ها بهره ببریم.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: انتظار می رود کشوری با وسعت ایران خیلی بیش از اینها در استفاده از منابع خدادادی موجود در آبهای خلیج فارس پیشگام باشد.

وی ادامه داد: ما باید از جزایری که در خلیج فارس داریم به نحو احسن در جهت رشد و توسعه اقتصاد ایران استفاده کنیم و مزایایی را درنظر بگیریم که مردم در آنجا به سرمایه گذاری بپردازند.

سبزعلیپور تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل عدم مدیریت صحیح باید ارزآوری که از این منطقه به کشور وارد می شده مطلوب و درخور توجه نبوده است.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: از ابتدا قرار بر این بود که مناطق آزاد تجاری در راستای تسهیل وردات در جهت توسعه تولید و صادرات باشد و تاسیس شرکت ها با بوروکراسی کمتری اتفاق می افتاد اما در حال حاضر این مسائل سخت و پیچیده شده است.

وی تاکید کرد: همچنین شرکتهایی در آنجا تاسیس شده که به علت فرار از مالیات در آنجا ثبت شده اند اما در سرزمین مادری فعالیت میکنند و بسیاری از سرمایه گذاران نیز انگیزه ای برای فعالیت در این مناطق ندارند.

سبزعلیپور تاکید کرد: فرصت در مناطق آزاد بسیار زیاد است و افراد زیادی خواهان فعالیت در این مناطق هستند که باید در این خصوص به صورت جدی و دلسوزانه تر برخورد کنیم./انتهای پیام

 

لینک خبر در سایت رادیو گفتگو:

http://www.radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175100&n=236543

Leave a Comment